Hvem bestemmer din løn?

Hvad er en overenskomst og hvem bestemmer min løn? Hvad har en fagforening med min løn at gøre, og hvordan bliver min løn dannet?

I filmen “Hvem bestemmer min løn” bliver du lidt klogere på, hvordan FOA i forbindelse med en ny overenskomst forhandler med staten, KL og Danske Regioner om vigtige forhold som din løn, fridage, tillæg og pension. Det er også i de forhandlinger, vi kæmper for bedre arbejdsvilkår.

Jo flere vi er - jo stærkere er vi.

Bliv medlem af FOA

FOA er eksperter på netop din løn og tillæg, da vi forhandler din overenskomst. Men vi ved også, at hver anden oplever fejl på lønsedlen. Meld dig ind i dag og få et personligt løntjek, så vi sikrer, at du får den rigtige løn.

FOA-medlem