Hvem bestemmer din løn?

Hvad er en overenskomst og hvem bestemmer min løn? Hvad har en fagforening med min løn at gøre, og hvordan bliver min løn dannet?

I filmen “Hvem bestemmer min løn” bliver du lidt klogere på, hvordan FOA i forbindelse med en ny overenskomst forhandler med staten, KL og Danske Regioner om vigtige forhold som din løn, fridage, tillæg og pension. Det er også i de forhandlinger, vi kæmper for bedre arbejdsvilkår.

Jo flere vi er - jo stærkere er vi.