Du kan få funktionsløn, hvis du pålægges nye opgaver eller et nyt ansvarsområde

Løn: Hvis du videreuddanner dig til sosu-assistent

Har du erfaring som social- og sundhedshjælper kan du risikere at gå ned i løn, hvis du videreuddanner dig. Kontakt derfor din lønforhandler, inden du sætter dig på skolebænken.

Husk!

Kontakt din lønforhandler
Overvejer du at videreuddanne dig til social- og sundhedsassistent, så kontakt ham/hende, der forhandler løn for dig, når du er færdig med uddannelsen.
Få en lønaftale
Anmod om, at der indgås en lønaftale for dig, inden du påbegynder uddannelsen, så lønvilkårene som social- og sundhedsassistent indgår i dit samlede beslutningsgrundlag for at påbegynde uddannelsen.
Tag lønnen med i dine overvejelser
Tænk din aktuelle løn som social- og sundhedshjælper ind, når du beslutter dig for at uddanne dig til social- og sundhedsassistent.
Husk erfaringstillæg
Drøft dine erfaringstillæg med den der skal forhandle din løn. Det er vigtigt, at dine erfaringstillæg som social- og sundhedshjælper indgår i kravet til ny lønsammensætning som social- og sundhedsassistent.
Og husk kvalifikationsløntrin
Husk dine øvrige kvalifikationsløntrin, som du har opnået som social- og sundhedshjælper. De indgår på lige fod med dine erfaringstillæg i vurderingen af din nye løn som social- og sundhedsassistent.
Vær opmærksom på funktionslønstillæg
Drøft dine funktionsløntillæg med din lønforhandler. Vær opmærksom på, at netop dine funktionslønstillæg som social- og sundhedshjælper kan bortfalde, hvis du får nye funktioner som social- og sundhedsassistent efter endt uddannelse. Funktionslønstillæg forhandles normalt, når arbejdsfunktionerne kendes i den nye stilling.
Få det på skrift
Hvis du ikke kan få en tilfredsstillende lønaftale, som dækker jobbet som social- og sundhedsassistent, inden du påbegynder uddannelsen, skal uenigheden om din løn føres til referat. Herefter overgiver din lønforhandler sagen til forbundet.
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
 • Grundløn

  Din grundløn får du for det, man forventer af en nyuddannet.
 • Funktionsløn

  Du kan få såkaldt funktionsløn, hvis du pålægges opgaver og ansvar udover det, man normalt forventer af en medarbejder i samme jobtype som dig på din arbejdsplads.
 • Kvalifikationsløn

  Du har ret til kvalifikationsløn for erfaring eller anciennitet i jobbet. Derudover kan du få eller forhandle dig til kvalifikationsløn for kompetencer, du har tilegnet dig for eksempel gennem kurser og uddannelse.
 • Tillæg for overarbejde og skæve tidspunkter

  Du har ret til tillæg, når du har overarbejde og arbejder på skæve tidspunkter, og når dine planlagte vagter ændres.
 • Erfaringsdato eller anciennitetsdato

  Det er din erfaringsdato eller anciennitet, der afgør, hvornår du er berettiget til kvalifikationsløn, der udbetales på baggrund af din erfaring eller anciennitet. Derfor risikerer du at gå glip af den kvalifikationsløn, du er berettiget til, hvis der er fejl.
 • Pension

  Du har ret til at få indbetalt til pension, når du er fastansat med månedsløn. Hvis du er timelønsansat, gælder der særlige regler. Pensionen indbetales som en procentdel af din løn.

Dine rettigheder i særlige situationer

 • Løn som elev

  Din overenskomstfastsatte løn afhænger af, om du er elev eller voksenelev.

  • Elevløn består udelukkende af en grundløn, der stiger efter det første år under uddannelse.
  • Løn for voksenelever er som udgangspunkt din overenskomsts grundløn plus et eventuelt grundlønstillæg.
  • Du har ikke pligt til at påtage dig overarbejde, og der er faste regler for, hvor meget du må arbejde på skæve tidspunkter.
  • Betaling for arbejde på skæve tidspunkter er inkluderet i elevlønnen, derfor får du som udgangspunkt ingen, men du kan bede om en forhandling af individuelle tillæg. Spørg din tillidsrepræsentant på praktikstedet.
  • Du kan se din elevløn eller voksenelevløn i kroner og ører i din overenskomst. Er du elev i en privat virksomhed følger du KL’s elevlønninger.

 • Løn under ferie

  Hvis du er fastansat på månedsløn, får du løn eller feriegodtgørelse under ferien. Hvis du har ret til ferie med løn, har du ret til dine sædvanlige tillæg under ferie. Hvis du er timelønnet, får du feriegodtgørelse via dit feriekort. Er du ny i jobbet, afhænger lønnen under ferie af, hvad du har optjent året før. Du kan altid få FOA til at tjekke din lønseddel, hvis du er tvivl om, du får den rigtige løn under ferie. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening.

  Læs mere om løn under ferie og feriegodtgørelse

 • Løn under sygdom

  Som fastansat eller tidsbegrænset ansat med overenskomst har du ret til løn, mens du er væk fra dit arbejde på grund af sygdom. Hvis du er timelønsansat, har du måske ret til sygedagpenge, hvis du bliver syg. Som privatansat på timeløn har du i visse tilfælde ret til løn under sygdom. Det afhænger af din overenskomst.

  Læs mere om løn under sygdom

  Læs mere om dine rettigheder som langtidssyg

 • Løn under barsel

  Hvis du holder barsel eller forældreorlov med løn, har du også ret til alle dine sædvanlige tillæg. Hvis du er i tvivl, om du får den rigtige løn under din barsel eller forældreorlov, tjekker vi din lønseddel for dig. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening.

  Læs mere om løn under barsel og forældreorlov