Særligt til tillidsvalgte

Tillæg for overarbejde og skæve arbejdstider

Når du arbejder ud over almindelig arbejdstid, vil du ofte have ret til tillæg. Det kan være tillæg for overarbejde, aftentillæg, nattillæg, søndagstillæg og tillæg for weekendarbejde. Du kan også have ret til tillæg, når der sker ændringer i din planlagte arbejdstid.
 • De tillæg, du får udbetalt, fremgår af din lønseddel, men vær opmærksom på, at dine tillæg opgøres i forskudte perioder bagud.
 • Vær opmærksom på, at der tit opstår fejl i udbetalinger af tillæg, så hold øje med dine lønsedler, gem kopier af dine vagtplaner, timesedler eller arbejdstidsopgørelser, og få et tjek hos din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du mener, der kan være fejl.
 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  • Som offentligt ansat kan du se opgørelsesperioden for dine tillæg på lønsedlen.
  • Du finder overenskomstaftalte tillæg i kroner og ører i Lønmagasinet eller i din overenskomst.
  • Forhåndsaftalte lokale tillæg kan du få oplyst hos din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening.
 • Særligt for ansatte på privat overenskomst

  • Du kan se opgørelsesperioden for dine tillæg på din lønseddel. Du kan også altid bede din arbejdsgiver om at få at vide, hvilken periode dine tillæg er opgjort for. Det er en god idé selv at skrive ned, hvornår du har været på arbejde, og hvis der har været ændringer til den planlagte arbejdstid, så du kan kontrollere, om du får den rigtige løn.
  • Du finder overenskomstaftalte tillæg i kroner og ører i din overenskomst.