Grundløn

Din grundløn er lønnen for de kompetencer, man forventer af dig som nyuddannet eller ufaglært uden erfaring. 

  • Din grundløn i kroner og ører varierer i forhold til uddannelse, overenskomst, og hvor i landet du arbejder.
  • Hvis du arbejder deltid, kan du finde lønnen for en deltidsstilling ved at dele grundlønnen for en fuldtidsansat med 37 og gange med din ugentlige arbejdstid.