Grundløn

Din grundløn er lønnen for de kompetencer, man forventer af dig som nyuddannet eller ufaglært uden erfaring. 

  • Din grundløn i kroner og ører varierer i forhold til uddannelse, overenskomst, og hvor i landet du arbejder.
  • Hvis du arbejder deltid, kan du finde lønnen for en deltidsstilling ved at dele grundlønnen for en fuldtidsansat med 37 og gange med din ugentlige arbejdstid. 

Bliv medlem af FOA

FOA er eksperter på netop din løn og tillæg, da vi forhandler din overenskomst. Men vi ved også, at hver anden oplever fejl på lønsedlen. Meld dig ind i dag og få et personligt løntjek, så vi sikrer, at du får den rigtige løn.

FOA-medlem