Særligt til tillidsvalgte

Grundløn

Din grundløn er lønnen for de kompetencer, man forventer af dig som nyuddannet eller ufaglært uden erfaring. 
 • Din grundløn i kroner og ører varierer i forhold til uddannelse, overenskomst, og hvor i landet du arbejder.
 • Hvis du arbejder deltid, kan du finde lønnen for en deltidsstilling ved at dele grundlønnen for en fuldtidsansat med 37 og gange med din ugentlige arbejdstid. 
 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  • Hvis du er blevet tilbudt job på en arbejdsplads med offentlig overenskomst, bliver du indplaceret på et såkaldt løntrin, der fremgår af den overenskomst, du ansættes efter. 
  • Du kan som ansat med offentlig overenskomst finde din grundløn ved at slå op i Lønmagasinet for enten kommuner, regioner eller stat. 
  • Grundlønnen fremgår af din lønseddel. 
 • Særligt for ansatte på privat overenskomst

  • Nogle private overenskomster anvender de offentlige løntrin. Hvis din arbejdsgiver henviser til løntrin i overenskomsten, kan du slå beløbet i kroner og ører op i Lønmagasinet.
  • I andre overenskomster angives grundlønnen i kroner og ører. Grundlønnen reguleres i så fald årligt.
  • Din grundløn varierer i forhold til din geografiske placering. Det kan du også se i enten Lønmagasinet eller din overenskomst.