Særligt til tillidsvalgte

Anciennitet og erfaringsdato

Din anciennitet er afgørende for, hvornår du kan få kvalifikationsløn for din erfaring.

Er du ansat med en offentlig overenskomst, har du ret til, at al din erfaring i din nuværende jobtype fra en anden arbejdsgiver tæller med. Du kan se i din overenskomst, hvad der gælder for dig.

Er du ansat med privat overenskomst, skal du ved din ansættelse som udgangspunkt forhandle kvalifikationsløn for din erfaring fra tidligere jobs. Du har normalt ikke ret til, at den automatisk følger med, men tjek din overenskomst – der kan være særlige bestemmelser. Ellers tæller din anciennitet først fra den dag, du ansættes.

 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  • Er du omfattet af en offentlig overenskomst, må din erfaringsdato ikke forveksles med din ansættelsesdato.
  • Ansættelsesdatoen er den dag, du blev ansat i dit nuværende job. 
  • Erfaringsdatoen udtrykker din erfaring eller anciennitet i den type job, du har nu.
  • Din erfaringsdato fremgår af din lønseddel. 
  • Erfaring tælles i måneder og år. 
  • Aktivering med dagpenge i samme jobtype tæller som erfaring. 
  • Aktivering med sociale ydelser i samme jobtype tæller ikke. 
  • Ansættelser uden fast timetal som for eksempel vikararbejde af under én måneds varighed tæller ikke som erfaring.
 • Særligt for ansatte på privat overenskomst

  • Har du en privat arbejdsgiver, tæller din anciennitet som udgangspunkt fra din ansættelsesdato hos din private arbejdsgiver. Det vil sige, at du ikke kan regne med, at din erfaring fra tidligere automatisk tælles med. 
  • Derfor er det meget vigtigt, at du sørger for at forhandle din kvalifikationsløn, inden du siger ja til ansættelsen, så du får en løn, der svarer til dine kvalifikationer. Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, inden du siger ja til jobbet.