Løn under sygdom

Du har ret til løn under sygdom, hvis du er fastansat eller tidsbegrænset ansat. For at få løn under sygdom er det vigtigt, at du overholder de regler for sygemelding, der gælder på din arbejdsplads.

Sygdom er det, man kalder lovligt forfald. Det vil sige, at du som fastansat eller tidsbegrænset ansat har ret til løn, mens du er fraværende på grund af sygdom.  Til gengæld skal du følge reglerne for, hvordan man melder sig syg på din arbejdsplads.

  • Du har ret til løn under sygdom, hvis du er fastansat eller tidsbegrænset ansat på overenskomst.
  • Du skal melde dig syg efter reglerne på din arbejdsplads.
  • Reglerne for, hvordan man melder sig syg, kan variere fra sted til sted. Spørg efter reglerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.
  • Hvis det tydeligt fremgår af din overenskomst eller dit ansættelsesbevis, kan din arbejdsgiver have ret til at tilbageholde løn under dit fravær, hvis du ikke melder dig syg efter reglerne. 
  • Du risikerer at blive bortvist, hvis du bare bliver væk uden at melde dig syg. En bortvisning betyder, at du fyres uden varsel, du mister din løn og risikerer at få karantæne i A-kassen.

Bliv medlem af FOA

Hvis du bliver syg eller udsat for stress, kan du sammen med FOA finde løsninger, så du kan fastholde dit job. Vi kan også gå med dig som bisidder ved sygefraværssamtaler med din arbejdsgiver.