Meld dig syg

Sørg for at give din arbejdsgiver besked så hurtigt som muligt, når du bliver syg, helst inden arbejdstiden begynder. Hvis du er omfattet af en overenskomst, har du ret til løn, når du er syg. I nogle private overenskomster får du dog først retten til fuld løn under sygdom, når du har været ansat i et stykke tid. Spørg din tillidsrepræsentant eller FOA-fagforening om, hvad der gælder for dig.

Husk!

1
Tjek, hvordan du giver besked
De fleste arbejdspladser har regler for, hvordan og til hvem man melder sig syg. Det er vigtigt, du overholder dem.
2
Giv besked så hurtigt som muligt
Du kan miste retten til løn under sygdom, hvis du ikke melder dig syg eller på anden måde ikke overholder reglerne på din arbejdsplads.
3
Du kan risikere at blive bortvist
Hvis du bare bliver væk eller går hjem fra arbejdet uden først at melde dig syg, kan du bortvises og miste dit arbejde.
4
Du behøver ikke sige, hvad du fejler
Du har ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler.
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
 • Løn under sygdom

  Sygdom er det, man kalder lovligt forfald. Det vil sige, at du som fastansat eller tidsbegrænset ansat med overenskomst har ret til løn, mens du er væk fra dit arbejde på grund af sygdom. På ganske få private overenskomster skal du dog være ansat et stykke tid, inden du har fuld ret til løn under sygdom. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl, om det gælder for dig. Husk, at du altid skal følge reglerne for, hvordan man melder sig syg på din arbejdsplads. 
 • Som timelønnet har du måske ret til dagpenge under sygdom

  Som timelønnet er du så løst ansat, at du ikke har ret til løn under sygdom. I princippet betragtes du som opsagt og derfor ledig, så snart du som timelønnet melder dig syg. I stedet for løn under sygdom kan du derfor have ret til almindelige dagpenge, så længe du er syg. Er du syg i mere end 14 dage, kan du have ret til sygedagpenge fra kommunen.
   
  Er du ansat hos en privat arbejdsgiver har du i visse tilfælde ret til fuld løn under sygdom selv om du er timelønnet. Det afhænger af din overenskomst. Spørg din tillidsrepræsentant eller din FOA-fagforening hvis du er i tvivl om hvad der gælder for dig. 
 • Hvad må jeg som sygemeldt?

  Du behøver ikke at være sengeliggende og holde dig inden døre, når du er sygemeldt.
  • Du må gerne bevæge dig udenfor, selvom du er syg, købe ind og så videre, så længe det ikke udsætter din raskmelding.
  • Du må ikke holde ferie, så længe du er sygemeldt.
  • Du må ikke afbryde dine behandlinger, og hvis du er syg i længere tid, må du heller ikke afslå at deltage i sygesamtaler på din arbejdsplads eller møder på jobcentret.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

1
Tilbyd hjælp og rådgivning til din sygemeldte kollega
2
Støt din sygemeldte kollega som bisidder
3
Vær opmærksom på, om kollegerne er velorienterede om sygemeldingen
4
Undersøg kommunens/jobcentrets regler i forhold til sygemelding og sygesamtaler
1
Tilbyd hjælp og rådgivning til din sygemeldte kollega
2
Støt din sygemeldte kollega som bisidder
3
Vær opmærksom på, om kollegerne er velorienterede om sygemeldingen
4
Undersøg kommunens/jobcentrets regler i forhold til sygemelding og sygesamtaler