Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg som ledig?

Hvis du som ledig dagpengemodtager bliver syg, skal du melde dig syg på jobnet.dk på din første sygedag og melde afbud til a-kassen, hvis du har en aftale med os den pågældende dag.

Dagpenge eller sygedagpenge?

Som ledig kan du modtage almindelige dagpenge fra os under kortere sygdom (op til 14 dage). Du skal også melde dig syg, selvom du kun er syg en enkelt dag.

Hvis du er syg i mere end to uger, overgår du automatisk til at modtage sygedagpenge fra kommunen. Du kan ikke få udbetalt almindelige dagpenge, da du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, fordi du er syg.

Hvis du arbejder deltid med supplerende dagpenge og er syg på en arbejdsdag, skal du have sygedagpenge fra kommunen allerede fra dag 1. Kommunen sender et ansøgningsskema om sygedagpenge til din e-Boks, som du skal besvare og returnere inden 1 uge.

 Læs mere om sygedagpenge

Husk!