Særligt til tillidsvalgte

Sygemelding - rollen som TR og AMR

Når en kollega bliver sygemeldt - især hvis det er en langtidssygemelding - så kan der være en række vigtige opgaver for både TR og AMR, der går ud på at støtte den sygemeldte og være med til at sikre, at de tilbageværende kolleger ikke bliver belastet af sygemeldingen.

Tilbyd hjælp og rådgivning til din sygemeldte kollega

Når en kollega bliver sygemeldt, især hvis det er en langtidssygemelding, så er din vigtigste opgave, som TR, at støtte kollegaen i at vende succesfuldt tilbage. Det er ikke sikkert, at din sygemeldte kollega er klar over, hvordan du som TR eller AMR kan yde støtte og rådgivning. Derfor er det en god idé at kontakte din sygemeldte kollega så hurtigt som muligt og fortælle, hvordan du kan hjælpe.

Det er naturligvis lettest at gøre, hvis I allerede har en god relation og taler naturligt sammen. Men det er ikke altid, at arbejdspladsens rammer gør det muligt at lære alle kolleger lige godt at kende. Hvis du kun har et sporadisk kendskab til den sygemeldte kollega, kan det være en god idé, at du først skriver til pågældende med forslag om, at du gerne vil ringe vedkommende op for at give støtte og vejledning i situationen.

Støt din sygemeldte kollega som bisidder

En sygemeldt kollega skal indkaldes til en sygefraværssamtale af sin leder efter højst 4 ugers sygdom. Det står i sygedagpengeloven. Sygesamtalen skal handle om, hvad arbejdspladsen kan gøre for, at den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdet hurtigst muligt.

Til sygefraværssamtalen har man som offentligt ansat ret til at have en bisidder med sig; den ret er garanteret i forvaltningsloven.

Som privatansat er du ikke omfattet af forvaltningsloven. Ansatte på private overenskomster anbefales dog også at tage en bisidder med ved sygesamtalen. Hvis arbejdsgiver nægter det, skal du henvende dig til din fagforening hurtigst muligt.

Man vælger selv, hvem man vil have med som bisidder, og det behøver ikke at være TR eller AMR.

Som TR eller AMR vil du ofte være den, dine kollegaer henvender sig til, når de bliver indkaldt til møder eller samtaler om deres ansættelsesforhold og altså også sygefraværssamtaler. Der kan være tilfælde, hvor det er ledelsen, der ønsker, at du er med som TR eller AMR. Men husk, at du repræsenterer kollegaen, og du skal have kollegaens samtykke - ikke ledelsens.

Det vil være en god idé, at MED-/SU-udvalget laver klare retningslinjer om sygefraværspolitikken på arbejdspladsen. Som led i den er det godt at lave en aftale, om hvordan TR eller AMR skal involveres i sygefraværssamtaler.

Bisidderrollen

Den vigtigste funktion for dig som bisidder er at lytte, støtte og være opmærksom på, at alt foregår sagligt i henhold til kollegaens rettigheder og til kollegaens bedste. 
Hvis arbejdsgiveren drejer samtalen ind på opsigelse, så skal du som TR eller AMR få samtalen tilbage på sporet igen, og hvis det ikke er muligt, så skal du stoppe samtalen. 

Hvis det er opsigelse, lederen ønsker at tale om, og hvis din kollega er ansat på offentlig overenskomst, så skal der indkaldes til en tjenstlig samtale. Hvis din kollega er ansat på privat overenskomst, så er tjenestelig samtale ikke obligatorisk.
 

Opgaver som bisidder

Dine primære opgaver som bisidder: 

  • Vær med til at sikre at kollegaen bliver hørt og forstået og får forklaret de ting, der er vigtige. 

  • Sørg for, at din kollegas rettigheder respekteres, og at din kollega ikke forpligter sig til mere, end hun eller han har pligt til her og nu.

  • Sørg for at dagsordenen bliver overholdt, og at der er en god og saglig tone for mødet. Hvis arbejdsgiveren kommer med negative eller kritiserende oplysninger, skal du bede om dokumentation for de oplysninger.

  • Påse at arbejdsgiveren laver et referat af samtalen, og sørg for at  kollegaens version og eventuelle uenigheder bliver tilføjet i referatet.

Få hjælp og mere viden om rollen som bisidder ved sygefraværssamtaler:

Guide: Bisidderrollens tre faser i sygefraværssamtalen

Spørgsmål og svar - bisidder ved sygefraværssamtaler  

Vær opmærksom på, om kollegerne er velorienterede om sygemeldingen

Det er en leders pligt at sørge for, at kollegerne bliver orienteret om en sygemelding, når det er relevant. Det gælder dog kun på arbejdspladser under offentlig overenskomst. 
For arbejdspladser under privat overenskomst vil det være en god idé, at SU-udvalget laver en aftale om dette i forbindelse med sygefraværspolitikken.  

Det kan for eksempel være vigtigt ved en langtidssygemelding, hvor ressourcer skal prioriteres anderledes i en periode. 

Det er lige så vigtigt, at alle kolleger er velorienterede, hvis en sygemeldt medarbejder kommer tilbage på arbejdspladsen på nedsat tid. Hvis kollegerne ikke er tilstrækkeligt orienteret, så kan de nemlig have svært ved ikke at forvente den samme arbejdsindsats af den sygemeldte som før sygemeldingen. Og det kan påvirke arbejdsmiljøet i negativ retning.

Som TR eller AMR har du tavshedspligt, og den skal tages meget alvorligt. Du bør derfor ikke selv på noget tidspunkt orientere dine kolleger om en anden kollegas sygemelding. Selv hvis kollegerne kommer og forhører sig hos dig, så bør du henvise alle spørgsmål til ledelsen. 

Undersøg kommunens/jobcentrets regler i forhold til sygemelding og sygesamtaler

Reglerne varierer fra kommune til kommune. Nogle kommuner vil indkalde langtidssygemeldte til flere samtaler end andre kommuner. Og det er vigtigt, at du sætter dig ind i de regler, så du kan vejlede din langtidssygemeldte kollega så godt som muligt, og gerne, efter aftale med din arbejdsgiver, deltage i samtalerne. 

Det er nemlig vigtigt at adskille de regler, der gælder for sygemeldte hos arbejdsgiveren, og dem, der gælder hos kommunen. 

Kontakt din FOA-afdeling

Hvis du som TR eller AMR har brug for gode råd og vejledning til at håndtere sygefravær på din arbejdsplads, så kontakt din fagforening. Du står ikke alene med dine udfordringer – og ring hellere en gang for meget end en gang for lidt.