Særligt til tillidsvalgte

Guide: Bisidder ved sygefraværssamtale - de 3 faser

Hvis du skal være bisidder ved en sygefraværssamtale, vil en grundig forberedelse ruste dig bedst muligt til at hjælpe din kollega både før, under og efter samtalen.

Hvis din kollega ønsker, at du skal være bisidder, skal du gøre dig klart, hvad dine opgaver er før, under og efter samtalen.

Bisidderrollen kan inddeles i 3 faser:

  • Formødet, hvor du blandt andet afklarer kollegaens forventninger til samtalen og til dig som bisidder.
  • Selve samtalen, hvor du sammen med kollegaen taler med lederen.
  • Opfølgningen, hvor du samler op på de aftaler, der bliver indgået til samtalen.