Langtidssygemelding

Du har ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler, heller ikke selvom du er sygemeldt i længere tid. Men du kan blive bedt om at skaffe en varighedserklæring, en mulighedserklæring eller en friattest.

Husk!

1
Samarbejd med arbejdsgiver og jobcenter
Husk, at du skal besvare henvendelser, indsende dokumentation, udfylde skemaer og gå til møder for ikke at risikere at miste din ret til løn. Husk at tjekke din digitale post.
2
Fastholdelse fremfor fyring
Benyt mulighederne for at bevare tilknytningen til din arbejdsplads, selvom du er langtidssygemeldt. Det øger sandsynligheden for, at du ikke mister jobbet.
3
Du har ikke pligt til at fortælle, hvad du fejler
Din arbejdsgiver har ikke krav på at kende din diagnose, men må gerne spørge ind til, hvordan dine arbejdsopgaver med fordel kan ændres.
4
Tænk dig grundigt om, inden du selv siger op
Du mister løn og får i de fleste tilfælde karantæne, hvis du selv siger op. Drøft altid mulighederne inden med din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening.
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
 • Hvor længe kan du være langtidssygemeldt?

  Hvis du er ansat på en offentlig overenskomst, kan du i princippet være sygemeldt, så længe du har lægelig dokumentation for det. Er du privat ansat, kan du være underlagt 120-dagesreglen og derfor opsiges med forkortet varsel, hvis du har haft 120 sygedage indenfor det sidste år. 
 • Du har ret til en sygesamtale, inden der er gået 4 uger

  Din leder skal indkalde dig til en såkaldt sygesamtale senest 4 uger efter din første sygedag. Formålet med en sygesamtale er ikke at kontrollere, hvor syg du er, men at finde ud af hvordan du bedst fastholdes i jobbet. 
 • Varighedserklæring

  Din arbejdsgiver kan bede dig om en såkaldt varighedserklæring, som forudsætter, at sygefraværet varer mere end 14 dage. En varighedserklæring får du hos din egen læge, der vurderer, hvornår du sandsynligvis er rask igen.

  • Du bestiller en tid hos din egen læge for at få en varighedserklæring.
  • Du afleverer varighedserklæringen til din arbejdsgiver.
  • Din arbejdsgiver betaler udgiften til varighedserklæringen. 
 • Mulighedserklæring – må du arbejde, mens du er sygemeldt?

  Din arbejdsgiver kan bede dig om en såkaldt mulighedserklæring, hvis der er tvivl, om du kan komme tilbage på jobbet og klare de samme opgaver eller i samme omfang som før din sygdom.
 • Friattest, lægeerklæring og tro-og-love-erklæring

  • Hvis du er så syg, at du ikke er i stand til at møde op til en sygesamtale eller tale med din arbejdsgiver over telefonen, kan du blive bedt om at skaffe en såkaldt friattest.
  • Friattesten svarer til det, man tidligere kaldte en lægeerklæring.
  • Din arbejdsgiver har ret til at bede dig om en friattest allerede fra din første sygedag.
  • Du får en friattest hos din egen læge.
  • I friattesten erklærer lægen, at du er syg.
  • Din arbejdsgiver betaler for friattesten, men du skal selv lægge ud.
  • Du kan også i stedet blive bedt om at erklære på tro-og-love, at du er syg. 
  • Du har stadig ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler.

Dine rettigheder i særlige situationer

 • Kritisk sygdom

  Du er via din pensionsopsparing i PenSam forsikret mod visse kritiske sygdomme.

  Tjek din forsikring hos PenSam

   

 • Kronisk sygdom

  Hvis du har risiko for mindst 10 sygedage årligt på grund af en kronisk eller langvarig lidelse, kan du, din arbejdsplads og kommunen indgå en såkaldt §56-aftale. Aftalen giver din arbejdsplads ret til at få et beløb svarende til sygedagpenge refunderet allerede fra første sygedag.

  • Ansøgningsskemaet udleveres i jobcentret, eller du kan finde skemaet på borger.dk (vælg først din kommune).

  • Du og din leder udfylder skemaet.

  • Skemaet sendes til din bopælskommune, der skal godkende ansøgningen. 

   

 • Du kan få udbetalt feriepenge under sygdom

  Du kan ikke holde ferie, så længe du er sygemeldt, men hvis du er sygemeldt i perioden, hvor du ellers har ret til at holde ferie i 3 sammenhængende uger (hovedferien), kan du som fastansat eller tidsbegrænset ansat med ret til løn under ferie vælge enten at udskyde ferien til et senere tidspunkt i ferieåret eller få feriepengene udbetalt. Hvis du vil have feriepengene udbetalt, skal du senest den 30. september efter ferieårets udløb den 30. april bede din arbejdsgiver om at få ferien udbetalt. Det sker ikke automatisk.

   

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

1
Tilbyd hjælp og rådgivning til din sygemeldte kollega
2
Støt din sygemeldte kollega som bisidder
3
Vær opmærksom på, om kollegerne er velorienterede om sygemeldingen
4
Undersøg kommunens/jobcentrets regler i forhold til sygemelding og sygesamtaler
1
Tilbyd hjælp og rådgivning til din sygemeldte kollega
2
Støt din sygemeldte kollega som bisidder
3
Vær opmærksom på, om kollegerne er velorienterede om sygemeldingen
4
Undersøg kommunens/jobcentrets regler i forhold til sygemelding og sygesamtaler