Sygefraværssamtale - regler og rettigheder

Ved længere fravær i forbindelse med sygdom skal din leder indkalde dig til en sygefraværssamtale. Sygesamtalen skal hjælpe med at fastholde dig i jobbet.

En indkaldelse til sygefraværssamtale skal komme fra din leder senest 4 uger efter din første sygedag. I samtalen skal der være fokus på at aftale et forløb, der bedst muligt understøtter din tilbagevenden til arbejdspladsen. 

Målet med sygefraværssamtalen er at fastholde dig i jobbet

  • Formålet med en sygefraværssamtale er at finde ud af, hvordan du bedst kan fastholdes i jobbet. Det handler altså ikke om at kontrollere, hvor syg du er. 
  • Til samtalen kan I blandt andet tale om muligheder for omplacering eller efteruddannelse og kompetenceudvikling, hvis det er tvivlsomt, om du på grund af din sygdom kommer til at kunne klare dine sædvanlige arbejdsopgaver igen.
  • I kan også tale om muligheden for en delvis raskmelding i en periode. 
  • Din arbejdsgiver vil ofte ønske at udarbejde en mulighedserklæring.

Du har ret til at tage en bisidder med

Du har ret til tage en bisidder med til sygefraværssamtalen med din leder. Din bisidder kan for eksempel være din tillidsrepræsentant, en repræsentant fra din lokale FOA-fagforening, din ægtefælle eller en kollega. Det er op til dig. Bisidderen kan hjælpe dig med at afslutte samtalen eller bringe samtalen tilbage til at handle om fastholdelse, hvis din leder begynder at tale om afskedigelse. 

Sygefraværssamtalen kan foregå på telefon eller udsættes

  • Hvis du er for syg til at møde op til en sygesamtale, kan I tale i telefon eller skrive sammen på mail i stedet for.
  • Hvis du er hospitalsindlagt og derfor for syg til at tale med din leder i telefon, kan  I udsætte samtalen.

Bliv medlem af FOA

Hvis du bliver syg eller udsat for stress, kan du sammen med FOA finde løsninger, så du kan fastholde dit job. Vi kan også gå med dig som bisidder ved sygefraværssamtaler med din arbejdsgiver.