Særligt til tillidsvalgte

Hvor længe kan jeg være sygemeldt?

Det afhænger af din overenskomst, hvor længe du kan være sygemeldt. Som ansat på offentlig overenskomst kan du i princippet være sygemeldt, så længe der er lægelig dokumentation for det. Som privat ansat kan du være underlagt 120-dagesreglen og kan så opsiges med forkortet varsel, hvis du har haft 120 sygedage i de seneste 12 måneder.
 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  • Du kan som ansat på en offentlig overenskomst være syg på en langtidssygemelding, så længe der er lægelig dokumentation for det.
  • Til gengæld skal du opfylde dine forpligtelser. Det vil sige besvare henvendelser og møde op, når du indkaldes til møde med din arbejdsgiver – og hvis du er syg i mere end 4 uger, også med jobcenteret.
  • Du kan fyres, hvis din sygdom fører til såkaldte driftsmæssige forstyrrelser. 
  • Din leder har pligt til at undersøge muligheden for at fastholde dig på jobbet, inden du afskediges. Det kan være, dine arbejdsopgaver kan ændres, du kan arbejde deltid med en delvis raskmelding eller omplaceres.
 • Særligt for ansatte på privat overenskomst

  • Du har ret til løn under sygdom, når du er ansat med såkaldte funktionærlignende vilkår. Det står i så fald i dit ansættelsesbevis eller i din overenskomst. 
  • Du kan som ansat på en privat overenskomst være omfattet af 120-dagesreglen, men det skal i så fald stå udtrykkeligt i dit ansættelsesbevis.
  • Hvis du er omfattet af 120-dagesreglen, kan du efter 120 dages sygdom indenfor de seneste 12 måneder, fyres med forkortet opsigelsesvarsel – det vil sige med kun en måneds varsel.