Særligt til tillidsvalgte

Løn under barsel

Som mor, far eller medmor har du ret til barselsorlov med løn, hvis du er månedslønnet og dækket af en overenskomst. Dette gælder både fastansatte og elever, samt tidsbegrænsede og midlertidigt ansatte i den periode, ansættelsen varer. Hvis du er privatansat uden overenskomst, gælder de vilkår, der er beskrevet i dit ansættelsesbrev.

Du får løn under en del af barslen, hvis du er ansat med en FOA-overenskomst for offentligt ansatte.

Du kan godt være dækket af en overenskomst for offentligt ansatte, hvis din private eller selvejende arbejdsplads har indgået aftale om det. Spørg din tillidsvalgte, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  • Som mor har du ret til barsel med løn i 8 uger før fødslen, hvis du er ansat i en kommune eller region, og 6 uger før, hvis du er ansat i staten. Efter fødslen har du ret til barsel med løn i 14 uger. Derefter har du ret til forældreorlov med løn. Hvis barnets far eller medmor er ansat under samme barselsaftale som dig, har du som mor ret til 6 ugers forældreorlov med løn. Herudover får I 6 uger, som I må dele, som I vil. 

  • Som far eller medmor har du som omfattet af en offentlig overenskomst ret til løn på barsel i 7 uger i alt, hvis du er på samme barselsaftale som barnets mor. Herudover får I 6 uger, som I må dele, som I vil. 

  • Er I ansat med hver jeres barselsaftale, har I begge ret til de sidste 6 uger. Det vil sige, at du som mor får 12 ugers forældreorlov med løn, mens barnets far eller medmor på en anden barselsaftale får 13 uger. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-afdeling, hvis du er i tvivl om, hvilke barselsaftaler I er omfattet af.

  • I har ret til barselsdagpenge, når I ikke får løn, i op til 32 uger tilsammen. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge.
   Hvis I vil holde mere orlov end 32 uger tilsammen, bliver det uden barselsdagpenge eller løn.

  • Hvis I forlænger orloven, har I ikke ret til ekstra barselsdagpenge. Barselsdagpengene fordeles i stedet for i et tyndere lag over hele perioden og udbetales dermed i mindre portioner. 
 • Særligt for ansatte på privat overenskomst

  • Du har som mor i de fleste tilfælde ret til mindst 4 ugers orlov med løn før fødslen. Tjek din overenskomst eller spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl, om du har ret til mere. På visse overenskomster har du ret til op til 8 ugers graviditetsorlov med løn. Du kan i visse tilfælde flytte op til 4 af de 8 uger med løn til efter fødslen.

  • Hvis du er privat ansat, fremgår det enten af dit ansættelsesbevis eller den overenskomst, du er omfattet af, hvis du har ret til løn eller delvis løn under barsel.

  • Du har ret til barselsdagpenge, hvis du ikke får løn. 

  • Hvis du ikke har ret til løn under barsel, har du ret til barselsdagpenge under hele din barsel. 

  • Hvis du har ret til en periode med delvis løn under barsel, kan du have ret til supplerende barselsdagpenge.

  • Hvis du har ret til fuld løn under en del af din barsel, har du ret til barselsdagpenge i resten af perioden.

  • Din ret til barselsdagpenge afhænger af, om du opfylder beskæftigelseskravet. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om du opfylder beskæftigelseskravet.

  • Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge.