Løn under barsel

Som mor, far eller medmor har du ret til barselsorlov med løn, hvis du er månedslønnet og dækket af en overenskomst. Dette gælder både fastansatte og elever, samt tidsbegrænsede og midlertidigt ansatte i den periode, ansættelsen varer. Hvis du er privatansat uden overenskomst, gælder de vilkår, der er beskrevet i dit ansættelsesbrev.

Du får løn under en del af barslen, hvis du er ansat med en FOA-overenskomst for offentligt ansatte.

Du kan godt være dækket af en overenskomst for offentligt ansatte, hvis din private eller selvejende arbejdsplads har indgået aftale om det. Spørg din tillidsvalgte, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Planlæg din barsel

Med FOAs barselsberegner kan du planlægge din orlov, så du bruger dine rettigheder fuldt ud og overholder de pligter, der følger med.

Ny model for barselsorlov pr. 2. august 2022

I marts 2022 vedtog folketinget en ny model for barselsorlov, som via en større andel af øremærket orlov skal skabe mere ligestilling mellem nybagte forældre.

I den nye model for barsel, der træder i kraft for børn født fra og med 2. august 2022, får de to forældre som udgangspunkt hver 24 ugers barsel, hvoraf en del er øremærket. 

Af de 24 uger er to af ugerne øremærket barsel, og de skal som i dag holdes i forbindelse med fødslen. For lønmodtagere vil yderligere ni ugers forældreorlov derefter være øremærket den enkelte, mens de resterende 13 uger kan overdrages til den anden forælder. Hverken selvstændige, studerende eller ledige er omfattet af de ni ugers øremærkning.

For forældre til børn født før den 2. august i år vil de hidtidige regler for barsels- og forældreorlov fortsat gælde. 

Som en del af den nye model vil det fra 1. januar 2024 blive muligt for LGBT+ familier at overdrage orlovsuger til sociale forældre, ligesom soloforældre vil kunne overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.

Bliv medlem af FOA

Familien er vigtig, så derfor forhandler vi aftaler med arbejdsgiverne, der får familieliv og job til at gå op i en højere enhed. Meld dig ind i dag og bliv klogere på dine rettigheder ved bl.a. graviditet og barsel.