Løn under barsel

Som mor, far eller medmor har du ret til barselsorlov med løn, hvis du er månedslønnet og dækket af en overenskomst. Dette gælder både fastansatte og elever, samt tidsbegrænsede og midlertidigt ansatte i den periode, ansættelsen varer. Hvis du er privatansat uden overenskomst, gælder de vilkår, der er beskrevet i dit ansættelsesbrev.

Du får løn under en del af barslen, hvis du er ansat med en FOA-overenskomst for offentligt ansatte.

Du kan godt være dækket af en overenskomst for offentligt ansatte, hvis din private eller selvejende arbejdsplads har indgået aftale om det. Spørg din tillidsvalgte, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.