Forlænget barsel

Du har mulighed for at forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger. Hvis du vælger at forlænge forældreorloven, vil orloven derfor kunne strækkes til 40 eller 46 uger. Du har dog ikke ret til barselsdagpenge udover de 32 uger. 

Husk at du mister retten til at udskyde forældreorlov, hvis du forlænger din orlov.

Dine rettigheder

  • Du kan vælge at forlænge forældreorloven med enten 8 uger eller 14 uger.
  • Det er ikke muligt at forlænge forældreorloven med et andet antal uger.
  • Bemærk, at du ikke har ret til ekstra løn eller barselsdagpenge i de 8 eller 14 uger, du forlænger orloven med.
  • Hvis du vælger at forlænge forældreorloven, kan du få udbetalt dine barselsdagpenge over en periode på 40 eller 46 uger, i stedet for over 32 uger.

Giv arbejdsgiver besked om forlængelse

  • Du skal give din arbejdsgiver besked senest 8 uger efter fødslen om, hvornår du vender tilbage. Det er altså her, du skal have besluttet dig for, om du ønsker at forlænge orloven.

Dine rettigheder i særlige situationer

Vær opmærksom på...