Udskudt forældreorlov

Hvis du ikke vil holde hele din orlov i forlængelse af fødslen, kan du udskyde en del af de 32 uger, som forældreorloven omfatter. 

Udskudt forældreorlov kan du holde, indtil dit barn fylder 9 år. Du holder din udskudte forældreorlov som én samlet periode, med mindre du aftaler noget andet med din arbejdsgiver.
Hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver, kan du holde din forældreorlov i flere, kortere perioder eller på deltid i en periode.

 • Du har ret til at udskyde mindst 8 og højest 13 uger af din forældreorlov. 

 • Du kan herudover aftale at udskyde resten af de i alt 32 uger, som forældreorloven omfatter. Du kan også udskyde mindre end 8 uger, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. 

 • Det er kun den ene forælder, der har ret til at udskyde forældreorlov, men den anden må gerne aftale med sin arbejdsgiver at udskyde forældreorlov.

 • Orlov, du har ret til at udskyde, kan ikke gå tabt. Heller ikke hvis du skifter job.

 • Orlov, du har aftalt at udskyde, går tabt, hvis du bliver ledig, inden du har holdt dem. 

 • Husk, at få din aftale om udskudt forældreorlov på skrift.

 • Du har ikke automatisk krav på at holde den orlov, du havde aftalt med din tidligere arbejdsgiver, hvis du skifter job. Derfor er det meget vigtigt, at du skriftligt aftaler med din nye arbejdsgiver, at du også kan holde den aftalte del.

Sådan gør du, når du vil udskyde orlov

 • Senest 8 uger efter fødslen skal du give din arbejdsgiver besked om, at du vil udskyde forældreorlov. Det gør du, når du giver besked om, hvordan du vil holde din orlov.

 • Måske har din arbejdsgiver allerede givet beskeden videre, men det er dit ansvar, at Udbetaling Danmark har fået besked om udskudt orlov senest 8 uger efter fødslen. 

 • Du skal give din arbejdsgiver besked mindst 16 uger, inden du vil holde den del af den udskudte orlov, du har ret til. 

 • Aftalt orlov skal du give din arbejdsgiver besked om mindst 8 uger, inden du vil holde orloven. Din arbejdsgiver skal nemlig give Udbetaling Danmark besked senest 8 uger, inden du holder orlov. 

 • Du får brev fra Udbetaling Danmark i din digitale postkasse, når din arbejdsgiver har givet besked om udskudt barsel. Du får via brevet adgang til at søge om barselsdagpenge.

 • Husk, at du mister retten til at forlænge forældreorloven fra 32 til 40 eller 46 uger, hvis du udskyder orlov.

Læs om, hvordan du kan forlænge forældreorlov fra 32 til 40 eller 46 uger 

Læs om, hvor meget orlov du har ret til