Barselsregler og forældreorlov

Ifølge barselsreglerne har du og din partner ret til mindst 52 ugers barsels- og forældreorlov med et nyfødt barn. Du skal senest 8 uger efter fødslen give din arbejdsgiver besked om, hvor meget og hvordan du vil holde din orlov. Det behøver ikke at være en samlet periode.

Planlæg din barsel og orlov som mor 

 • Som mor har du ifølge barselsreglerne ret til barselsorlov i 14 uger efter fødslen.
   
 • Du har som mor pligt til at holde orlov de 2 første uger efter fødslen.

 • Du kan dele forældreorlov med dagpenge i 32 uger med barnets far eller medmor. I bestemmer selv hvordan. Hver forælder har ret til at holde 32 ugers forældreorlov, men der er kun barselsdagpenge til 32 uger til deling. Hvis I vil holde mere orlov end 32 uger tilsammen, bliver det derfor uden barselsdagpenge eller løn.

 • I kan godt holde orlov samtidig, men skal så I bare huske, at den samlede periode forkortes tilsvarende.

 • Du eller din partner kan forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger.

 • Eller du eller din partner kan udskyde en del af forældreorloven.

 • I kan ikke både forlænge og udskyde orlov.

 • Du kan holde orlov på deltid.

 • Det er dit ansvar, at Udbetaling Danmark får besked senest 8 uger efter fødslen, hvis du ønsker at forlænge eller udskyde orloven. Du kan give besked og bevare overblikket over dine barselsdagpenge via borger.dk.

 • Du skal senest 8 uger efter fødslen give din arbejdsgiver besked om, hvor meget orlov du ønsker at holde og hvornår.

 

Planlæg din fædreorlov eller barsel og orlov medmor

 • Som far eller medmor har du ret til at holde orlov de første 2 uger efter fødslen sammen med barnets mor. Du kan eventuelt aftale med din arbejdsgiver, at de 2 uger afholdes senere, men de skal afholdes, inden barnet er 14 uger.

 • Du kan dele forældreorloven på 32 uger med barnets mor. I bestemmer selv hvordan. Hver forælder har ret til at holde 32 ugers forældreorlov, men der er kun barselsdagpenge til 32 uger til deling. Hvis I vil holde mere orlov end 32 uger tilsammen, bliver det derfor uden barselsdagpenge eller løn.

 • I kan godt holde orlov samtidig, men skal så bare huske, at den samlede periode forkortes tilsvarende.

 • Én af jer kan forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger.

 • Eller en af jer kan udskyde en del af forældreorloven og holde den udskudte orlov som en sammenhængende periode, inden barnet fylder 9 år, eller holde den som deltid i en periode. 

 • I kan ikke både forlænge og udskyde orlov.

 • Det er dit ansvar, at Udbetaling Danmark får besked senest 8 uger efter fødslen, hvis du ønsker at forlænge eller udskyde orloven. Din arbejdsgiver vil ofte have givet Udbetaling Danmark besked, men du kan tjekke registreringen af din barsel og bevare overblikket over dine barselsdagpenge via borger.dk.

 • Du skal senest 8 uger efter fødslen give din arbejdsgiver besked om, hvor meget orlov du ønsker at holde og hvornår. Det behøver ikke at være en samlet periode.

 

Læs om løn og barselsdagpenge under barsel 

Læs hvordan du kan forlænge forældreorloven til 40 uger 

Læs hvordan du kan udskyde forældreorlov 

Ny model for barselsorlov pr. 2. august 2022

I marts 2022 vedtog folketinget en ny model for barselsorlov, som via en større andel af øremærket orlov skal skabe mere ligestilling mellem nybagte forældre.

I den nye model for barsel, der træder i kraft for børn født fra og med 2. august 2022, får de to forældre som udgangspunkt hver 24 ugers barsel, hvoraf en del er øremærket. 

Af de 24 uger er to af ugerne øremærket barsel, og de skal som i dag holdes i forbindelse med fødslen. For lønmodtagere vil yderligere ni ugers forældreorlov derefter være øremærket den enkelte, mens de resterende 13 uger kan overdrages til den anden forælder. Hverken selvstændige, studerende eller ledige er omfattet af de ni ugers øremærkning.

I løbet af sommeren 2022 kommer der en vejledning til, hvordan den nye model konkret skal administreres for dem, der er ansat på en FOA-overenskomst. 

For forældre til børn født før den 2. august i år vil de hidtidige regler for barsels- og forældreorlov fortsat gælde. 

Som en del af den nye model, vil det fra 1. januar 2024 blive muligt for LGBT+ familier at overdrage orlovsuger til sociale forældre, ligesom soloforældre vil kunne overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.

Hvis du vil vide mere om fordeling af orlov og dagpengeret, findes der mere information på borger.dk.