Barselsregler og forældreorlov

Ifølge barselsreglerne har du og din partner ret til mindst 52 ugers barsels- og forældreorlov med et nyfødt barn. Du skal senest 8 uger efter fødslen give din arbejdsgiver besked om, hvor meget og hvordan du vil holde din orlov. Det behøver ikke at være en samlet periode.

Planlæg din barsel og orlov som mor 

 • Som mor har du ifølge barselsreglerne ret til barselsorlov i 14 uger efter fødslen.
   
 • Du har som mor pligt til at holde orlov de 2 første uger efter fødslen.

 • Du kan dele forældreorlov med dagpenge i 32 uger med barnets far eller medmor. I bestemmer selv hvordan. Hver forælder har ret til at holde 32 ugers forældreorlov, men der er kun barselsdagpenge til 32 uger til deling. Hvis I vil holde mere orlov end 32 uger tilsammen, bliver det derfor uden barselsdagpenge eller løn.

 • I kan godt holde orlov samtidig, men skal så I bare huske, at den samlede periode forkortes tilsvarende.

 • Du eller din partner kan forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger.

 • Eller du eller din partner kan udskyde en del af forældreorloven.

 • I kan ikke både forlænge og udskyde orlov.

 • Du kan holde orlov på deltid.

 • Det er dit ansvar, at Udbetaling Danmark får besked senest 8 uger efter fødslen, hvis du ønsker at forlænge eller udskyde orloven. Du kan give besked og bevare overblikket over dine barselsdagpenge via borger.dk.

 • Du skal senest 8 uger efter fødslen give din arbejdsgiver besked om, hvor meget orlov du ønsker at holde og hvornår.

 

Planlæg din fædreorlov eller barsel og orlov medmor

 • Som far eller medmor har du ret til at holde orlov de første 2 uger efter fødslen sammen med barnets mor. Du kan eventuelt aftale med din arbejdsgiver, at de 2 uger afholdes senere, men de skal afholdes, inden barnet er 14 uger.

 • Du kan dele forældreorloven på 32 uger med barnets mor. I bestemmer selv hvordan. Hver forælder har ret til at holde 32 ugers forældreorlov, men der er kun barselsdagpenge til 32 uger til deling. Hvis I vil holde mere orlov end 32 uger tilsammen, bliver det derfor uden barselsdagpenge eller løn.

 • I kan godt holde orlov samtidig, men skal så bare huske, at den samlede periode forkortes tilsvarende.

 • Én af jer kan forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger.

 • Eller en af jer kan udskyde en del af forældreorloven og holde den udskudte orlov som en sammenhængende periode, inden barnet fylder 9 år, eller holde den som deltid i en periode. 

 • I kan ikke både forlænge og udskyde orlov.

 • Det er dit ansvar, at Udbetaling Danmark får besked senest 8 uger efter fødslen, hvis du ønsker at forlænge eller udskyde orloven. Din arbejdsgiver vil ofte have givet Udbetaling Danmark besked, men du kan tjekke registreringen af din barsel og bevare overblikket over dine barselsdagpenge via borger.dk.

 • Du skal senest 8 uger efter fødslen give din arbejdsgiver besked om, hvor meget orlov du ønsker at holde og hvornår. Det behøver ikke at være en samlet periode.

 

Læs om løn og barselsdagpenge under barsel 

Læs hvordan du kan forlænge forældreorloven til 40 uger 

Læs hvordan du kan udskyde forældreorlov