Barselsregler og forældreorlov

Ifølge barselsreglerne har du og din partner ret til mindst 48 ugers barsels- og forældreorlov efter fødsel. Du skal senest 6 uger efter fødslen give din arbejdsgiver besked om, hvor meget og hvordan du vil holde din orlov. Det behøver ikke at være en samlet periode.

Hvornår skal I give arbejdsgiver besked?

Planlæg din barsel

Med FOAs barselsberegner kan du planlægge din orlov, så du bruger dine rettigheder fuldt ud og overholder de pligter, der følger med.

Så meget barsel og orlov har I ret til

I har som familie mulighed for at holde op til 112 ugers orlov til sammen. Mor har mulighed for at holde op til 8 uger før terminsdagen og op til 56 uger efter fødslen, hvis fraværet i forbindelse med forældreorloven forlænges til det maksimale. Far/medmor har mulighed for at holde op til 48 uger efter fødslen, hvis fraværet i forbindelse med forældreorloven forlænges til det maksimale. Orloven kan holdes sammen, på skift eller udskydes til senere afholdelse, ligesom det er muligt at genoptage arbejdet delvist. Barselsloven giver dig og din familie mange muligheder for at tilrettelægge jeres forældreorlov, så den opfylder netop jeres behov.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis den fulde fraværsret udnyttes, vil der være perioder med løn, perioder med dagpenge og perioder uden løn og dagpenge. Du skal senest 6 uger efter fødslen oplyse din arbejdsgiver om, hvor meget orlov du ønsker at afholde, og hvordan du ønsker at tilrettelægge den.

Spørg din lokale FOA-fagforening til råds, når I skal planlægge jeres orlov.

Find din FOA-fagforening

Planlægning af barsel og orlov

Bliv medlem af FOA

Familien er vigtig, så derfor forhandler vi aftaler med arbejdsgiverne, der får familieliv og job til at gå op i en højere enhed. Meld dig ind i dag og bliv klogere på dine rettigheder ved bl.a. graviditet og barsel.