Barselsberegner: Planlæg din barsel

Brug FOAs barselsberegner til at skræddersy det barselsforløb, der passer til din familie og få overblik over dine rettigheder til fravær, løn og barselsdagpenge samt alle vigtige datoer og frister.

Barselsberegneren er et vejledende værktøj, som kan give dig et indblik i, hvordan du kan planlægge din barsel. Der kan dog være enkelte forhold, som beregneren ikke kan tage højde for, når den laver planen. Vi anbefaler derfor, at du altid tager kontakt til din lokale FOA-fagforening, så du får den nødvendige juridiske rådgivning om alle dine muligheder og rettigheder efter barselsloven og din overenskomst.

FOA fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler ved barselsberegneren og påtager sig intet ansvar for eventuelle tab som følge af anvendelse af barselsberegneren.