Syge børn

Når du er omfattet af en overenskomst, kan du have mulighed for at passe dine børn med løn i op til 2 dage, når de bliver syge, men kun hvis ingen andre kan passe dem, og det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl, hvad din overenskomst siger om dine muligheder for at holde fri for at passe dit syge barn.

Husk!

Barnets første sygedag
Barnets første sygedag er den dag, hvor barnet bliver syg.
I må gerne dele barnets sygedage
Hvis I er to forældre med mulighed for løn på barnets 1. og 2. sygedag, må I gerne dele pasningen, men I kan ikke begge to tage både første og anden sygedag.
Der skal være behov for, at du holder fri
Du kan kun tage fri for at passe dit syge barn, hvis en anden voksen ikke er hjemme eller kan træde til.
Hvad hvis dit barn ikke er blevet rask?
Efter du har holdt det antal sygedage, du har ret til, kan du som regel bruge en omsorgsdag, ferie- eller feriefridag, hvis du ikke kan skaffe anden pasning.
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
 • Løn på barnets første og anden sygedag

  Muligheden for at passe syge børn gælder begge forældre, også selvom barnet kun har adresse hos dig eller barnets anden forælder. Det gælder desuden for bonusforældre, der bor sammen med barnet og for plejeforældre.
 • Din arbejdsgiver skal tage hensyn til barnets tarv

  Dit fravær skal være foreneligt med forholdene på arbejdspladsen, men din arbejdsgiver har også pligt til at tage hensyn til barnets tarv. Din arbejdsplads skal være forberedt på at klare den situation, at medarbejderne bliver syge eller har behov for at passe syge børn.
 • Du skal have tillæg, hvis din vagtplan bliver ændret på grund af dit fravær

  Din arbejdsgiver vælger måske at lægge vagtplanen om for at få den til at gå op, når du har akut fravær, fordi dit barn er syg.

  • Du kan have ret til tillæg, når der sker ændringer i din planlagte arbejdstid. Hvis din leder ændrer i din og kollegaernes mødeplan, kan du altså have ret til tillæg – også selvom grunden til den akutte ændring var dit fravær.

  • Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du arbejder en anden vagt uden løn i stedet for den tid, du den første og anden dag passer dit syge barn med løn.
   Er du ansat på en privat overenskomst har du normalt ret til løn svarende til lønnen på en hverdag i dagvagt. 

Dine rettigheder i særlige situationer

 • Fravær ved barns indlæggelse

  Hvis dit barn bliver indlagt på hospital, har du ret til tjenestefrihed med løn, hvis du er omfattet af en offentlig overenskomst. Det gælder også, hvis dit barn under indlæggelsen opholder sig derhjemme. Er du omfattet af en offentlig overenskomst har du ret til tjenestefrihed i op til 10 dage årligt, hvis dit barn er under 14 år.

  Som ansat på en privat overenskomst kan du have ret til tjenestefrihed med løn i sammenlagt en uge pr. barn indenfor en periode på 12 måneder. 

  Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig.

 • Pasning af syge børn, når du er ledig

  • For at få dagpenge skal du være klar til at tage imod arbejde, aktiveringstilbud eller møde op til en samtale dagen efter, du har fået besked fra jobcenteret.

  • Hvis du er forhindret i at møde på arbejde eller deltage i aktivering dagen efter, fordi du ikke har pasning til dit syge barn, får du 3 ugers karantæne uden dagpenge.

  • Du kan undgå karantæne, hvis du på forhånd giver jobcentret besked om, at dit barn er syg. I så fald har du ikke ret til dagpenge, før du har meldt, at dit barn igen er rask.