Pasning af pårørende

Du har ret til pleje- eller pasningsorlov i en lang række tilfælde, hvis dit barn eller en anden pårørende er handicappet eller rammes af akut sygdom, er syg i længere tid eller er døende. Det står i din overenskomst eller din kontrakt, om du har ret til løn imens. Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl.