Fem dages omsorgsorlov uden løn

Alle lønmodtagere har ret til fem dages omsorgsorlov pr. kalenderår til at yde omsorg for nære pårørende. Frem til 31. december 2022 har lønmodtagere ret til to dage. Dagene er uden løn, og de kan holdes samlet eller enkeltvis. 

Alle lønmodtagere har ret til at holde fem arbejdsdages omsorgsorlov pr. kalenderår til at yde personlig støtte eller omsorg for nære pårørende. Det kan f.eks. være egne børn, en af dine forældre eller din partner, som af helbredsmæssige årsager har brug for dig som ledsager til f.eks. udredning eller behandling. Bemærk at for resten af 2022 gælder det, at der mulighed for to dage.

Regler for de 5 dages omsorgsorlov

Hvis du er lønmodtager, har du ret til omsorgsorlov i 5 arbejdsdage hvert kalenderår til at yde personlig omsorg eller støtte til dine egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i samme husstand som dig.

  • De skal have behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. 

  • Du kan afholde omsorgsorlov som en samlet periode eller som enkelte dage. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang.

  • Arbejdsgiveren kan kræve, at du lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

  • Det er en betingelse, at behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand kan dokumenteres. Det er dig der skal fremskaffe og evt. betale for relevant dokumentation.

  • Dokumentationskravet kan opfyldes med f.eks. en lægeattest, en indkaldelse til behandling eller anden dokumentation, der understøtter, at der i den konkrete situation er behov for væsentlig omsorg eller støtte, og at behovet er en følge af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

  • Dokumentationskravet vil f.eks. være opfyldt, hvis du kan fremlægge dokumentation for, at du skal ledsage en pårørende til demensudredning eller kræftbehandling. 

Har jeg ret til at tage pleje- eller pasningsorlov?

I flere tilfælde kan du have ret til pleje- eller pasningsorlov. Få overblikket over dine muligheder her.