Særligt til tillidsvalgte

Hvis din kollega er gravid og skal på barsel - rollen som AMR/TR

Hvis en kollega henvender sig til dig som AMR eller TR med spørgsmål om barsel og orlov, så bør du henvise dem videre til den lokale FOA-fagforening. Du kan dog hjælpe med spørgsmål om arbejdsmiljø og arbejdstid i graviditeten.

Som TR eller AMR bør du opfordre din kollega, der er gravid og skal på barsel eller orlov, til at henvende sig til jeres lokale FOA-fagforening med sine spørgsmål. For reglerne om barsel og orlov er komplicerede, og det vil være en alt for stor opgave som TR og AMR at rådgive kolleger om dem. Det gælder både for ansatte på offentlig og på privat overenskomst.

Hos nogle lokale FOA-fagforeninger kan din kollega henvende sig direkte til en faglig medarbejder. Andre afdelinger afholder barselscafeer, hvor man kan komme med sin eventuelle partner og blive præsenteret for barselslovgivningen og få svar på ens spørgsmål om barsel. 

APV og særaftaler for gravide

Som AMR/TR kan du til gengæld være med til at sikre at den gravides arbejdsmiljø er sikkert og sundt. Det kan du bl.a. gøre ved at være med til at sørge for, at forhold for gravide skrives ind i jeres APV og at der evt. laves særaftaler for gravide kolleger.

Husk at udarbejdelse af APV og særaftaler er arbejdsgivers ansvar, så hvis jeres APV ikke allerede indeholder en vurdering af arbejdspladsen i forhold til gravide kolleger, kan du som AMR/TR gå til din leder og gøre opmærksom på det, så det kommer med.

Den gravide og arbejdsmiljøet

Du bør som TR og AMR være opmærksom på de fysiske og psykiske forhold, som en gravid kollega udsættes for på arbejdspladsen.

Her gælder særligt: 

  • Fysiske påvirkninger, som løft, varme, stråling og ultralyd
  • Kemiske påvirkninger
  • Smitsomme påvirkninger, fx laboratoriearbejde
  • Psykosociale påvirkninger, fx stor arbejdsmængde, tidspres, stress og voldsrisiko

Den gravide og planlægning af arbejdstid

Man kan med fordel lave særaftaler for gravide i forhold til den gravides arbejdstid. Afhængigt at jeres arbejdsplads kan en særaftale fx indeholde:

  • Fritagelse for nattevagt
  • Fritagelse for skiftende vagter (helt eller delvist)
  • Fritagelse for lange vagter
  • Fritagelse for aftenvagt (helt eller delvist)
  • Ændret møde- eller gå-hjem-tid
  • Nedsat daglig arbejdstid