Særligt til tillidsvalgte

APV - Arbejdspladsvurdering - din rolle som tillidsvalgt

APV står for arbejdspladsvurdering. Formålet med en APV er at finde ud af, om der er risci for, at I kan blive syge, nedslidte eller komme til skade på arbejdet og at finde frem til løsninger, som fjerner risici.

Roller og ansvar i forhold til APV

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med arbejdsmiljøorganisationen være med til at planlægge og udarbejde arbejdspladsens APV.

Du skal også være med til at følge op på de konkrete handleplaner for løsningen af jeres eventuelle arbejdsmiljøproblemer. 

Det er din arbejdsgiver, som har ansvaret for, at I laver APV efter reglerne.

Det er også din arbejdsgivers ansvar, at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen er sikkert og sundt.

AMR er central i APV-arbejdet i arbejdsmiljøgruppen, mens AMR og TR arbejder sammen om opgaven i MED.  

På det offentlige områder har Hoved-MED mange steder stor indflydelse på APV-metoder og -redskaber. Og derfor har jeres fællestillidsrepræsentant (FTR) en særlig vigtig rolle i forhold til APV. 

En APV er lovpligtig, og den skal kunne fremvises, hvis Arbejdstilsynet beder om at se den.

Alle ansatte skal have adgang til APV’en og vide, hvor den er. 

 

Hvornår skal I revidere APV?

I skal revidere APV’en, når der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og arbejdsmetoder – hvis det har betydning for arbejdsmiljøet.

Det kan fx være tilfældet, hvis I får et nyt arbejdsredskab eller begynder at bruge andre kemiske stoffer, end I plejer. 

En ny organisering, en ny leder eller en flytning vil typisk også have betydning for jeres arbejdsmiljø. 

Det kan også være nødvendigt at justere APV’en, hvis I får ny viden eller nye erfaringer. Hvis der fx sker en arbejdsulykke, og det viser sig, at det skyldes forhold i arbejdsmiljøet, kan det være nødvendigt at justere APV’en.

APV'en skal under alle omstændigheder revideres mindst hvert tredje år.

Mange store arbejdspladser har fastlagt årshjul og rutiner for APV-arbejdet, men det fritager ikke den enkelte arbejdsplads for at lave eller revidere APV.