Særligt til tillidsvalgte

Tjekliste til udarbejdelse af APV

Find tjekliste til udarbejdelse af APV inden for dit fagområde.

En arbejdspladsvurdering (APV) skal kortlægge de arbejdsmiljøforhold, som er relevant for den enkelte arbejdsplads. Derfor er der stor forskel hvilke forhold, det er vigtigt at få med i APV'en indenfor de enkelte fagområder. 

Brug for eksempel Arbejdstilsynets brancherettede APV-tjeklister til at kortlægge arbejdsmiljøet:

Se oversigten over APV-tjeklister hos Arbejdstilsynet