Særligt til tillidsvalgte

Problemer med APV - din rolle som AMR

Hvordan skal du forholde dig som arbejdsmiljørepræsentant (AMR), hvis der opstår problemer med APV’en? Se eksemplerne og læs, hvordan du kan komme videre.

Eksempel på problemer opfølgning på handleplanen

I har konstateret et arbejdsmiljøproblem på jeres arbejdsplads. I er alle enige om problemet og har derfor ajourført APV. Problemet er dog af sådan en karakter, at I ikke selv kan løse det.

Det kan fx dreje sig om det psykiske arbejdsmiljø, hvor I ikke ved, hvordan I skal komme videre. Det kan være spørgsmål om nødvendige tekniske hjælpemidler, men arbejdspladsen råder ikke over tilstrækkelig økonomi.

Andre velkendte problemer er, at arbejdstempoet er for højt, I har weekendbemanding hele ugen, eller I har risiko for at blive udsat for fysisk og psykisk vold.

I har beskrevet problemet i handleplanen, samt at I har brug for hjælp fra jeres arbejdsgiver. I har drøftet det med ledelsen (på MED), men der er ikke opbakning til at går videre med problemet.

Det kan være, at ledelsen ikke anerkender, at der er et problem, eller måske mener de ikke, at der er økonomi til at løse problemet. Og dette er på trods af, at når et problem er behandlet i APV, forpligter det arbejdsgiver til at handle. 

Sørg for, at problemet er velbeskrevet, at årsagerne til belastningerne er analyseret, og at konsekvenserne både for dine kolleger og kerneopgave er godt beskrevet.

Sørg for at der tages et fyldigt referat af drøftelsen på MED eller med ledelsen.  

Du kan løfte problemet til næste MED-niveau

Gennem din TR kan du få problemet sat på dagsorden på næste MED-niveau.

Husk dokumentationen fra drøftelsen på dit eget MED-niveau. Deltag gerne sammen med den TR måske FTR, der sidder på næste MED-niveau.  

Du kan få hjælp i din FOA-afdeling 

Du kan rette henvendelse til din lokale FOA-afdeling og bede dem om at tage problemerne op med jeres arbejdsgiver.

FOA har en forhandlingsret, der giver adgang til at forhandle med en hvilken som helst arbejdsgiver om et hvilket som helst problem. 

Du kan rette henvendelse til Arbejdstilsynet 

Det fremgår af jeres APV, at I har forsøgt at løse problemerne, og at I har bedt jeres arbejdsgiver om hjælp. I har altså dokumentationen og forklaringen på plads, og det er det første, Arbejdstilsynet vil spørge om. I skal bede Arbejdstilsynet om komme på besøg og hjælpe jer med at tage hånd om problemerne. 

Arbejdstilsynet vil herefter afgive et påbud eller komme med en afgørelse, hvis det er psykiske arbejdsmiljøproblemer, det handler om. Bemærk, at Arbejdstilsynet giver påbud og afgørelser i forhold til at ”arbejdet skal tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”. 

Din FOA-afdeling kan også anmelde sagen til politiet 

Hvis I ikke kan udføre jeres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og arbejdsgiver ikke har reageret, er der tale om overtrædelse af Arbejdsmiljøloven.

Når Arbejdsmiljøloven overtrædes, er der tale om en overtrædelse af en række bestemmelser, der er strafsanktionerede. Det betyder, at politiet kan rejse sigtelse, og at overtrædelsen kan udløse en straf ved domstolen. 

Rådet er at kontakte jeres FOA-afdeling for at drøfte, om sagen skal meldes til politiet og få eventuelt hjælp til at lave en anmeldelse.