Særligt til tillidsvalgte

Trivselsprocessen - fra måling til handling

Trivselsmålinger mindst hvert tredje år er et led i overenskomstaftalerne om trivsel og sundhed i kommuner og regioner. Få hjælp til processen med modellen 'Trivselsprocessen - fra måling til handling'.

'Trivselsprocessen - fra måling til handling' er en model, der er udviklet til at skabe overblik over trivselsprocessens forskellige faser, samt hvilke væsentlige overvejelser, der knytter sig til den enkelte fase.

Modellens 5 faser 

Her er et kort overblik over de fem faser i modellen.

1. fase: Forberedelse.  

Den første fase handler om, hvordan man kan forberede sig bedst muligt til at gennemføre processen. For eksempel kan I her spørge jer selv, hvordan I vil skabe overblik over processen og synlighed.

2. fase: Kortlægning            

Den anden fase handler om, hvordan I vil vælge at kortlægge trivslen. Vil I for eksempel måle med spørgeskema eller dialog, og hvilke spørgsmål ønsker I at få svar på?

3. fase: Resultater af målinger

I tredje fase ser I på, hvordan I kan bruge og fortolke resultaterne fra trivselsmålingerne. Er der for eksempel nogle af resultaterne, der er overraskende, og er der væsentlige ændringer fra sidste måling?

4. fase: Prioriteringer og indsatsområder 

I trivselsprocessens fjerde fase skal I vælge, hvilke prioriteringer og indsatsområder I vil arbejde videre med for at opnå en bedre trivsel i hverdagen. Er der for eksempel særlige temaer, I vil arbejde med?

5. fase: handling og opfølgning

Den sidste fase i trivselsprocessen handler om, hvordan I vil følge op på de foregående faser. Her kan I blandt andet spørge jer selv om, hvad I er kommet videre med, og hvor I ikke er kommet videre.

Konkrete eksempler til hver fase

Modellen 'Trivsel - fra måling til handling' er suppleret med en række kommunale eksempler, hvor man har arbejdet i praksis med det at nå fra måling til handling. 

 Se konkrete eksempler fra kommunale arbejdsarbejdspladser