Plejeorlov til pasning af døende

Du kan få plejeorlov, hvis din pårørende ønsker at dø i eget hjem. Det kan være et familiemedlem, ven eller nabo – det er op til dig at definere, hvem der er din nærtstående. Den døende skal give sin accept, for at du kan få tildelt plejeorlov, så tal om det i god tid. Du kan som udgangspunkt ikke få plejeorlov, hvis den døende er indlagt på hospital eller hospice – men det er din pårørendes bopælskommune, der afgør det. Din plejeorlov behøver ikke at være fuldtid, og du kan dele plejeorloven med en eller flere andre.

Sådan gør du

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Dine rettigheder i særlige situationer

Love og aftaler