Løn og plejevederlag under plejeorlov

Hvis du er ansat på en offentlig FOA-overenskomst, har du ret til løn under plejeorlov. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl, om du har ret til løn under plejeorlov.

Hvis du har ret til løn under plejeorlov, modtager din arbejdsgiver plejevederlaget.

Du har ret til løn eller plejevederlag i op til 14 dage efter din nærtstående er død i eget eller dit hjem, men I kan aftale yderligere. Husk at give din arbejdsgiver besked, når den syge dør, eller plejeforholdet afsluttes af en anden årsag. Det skal du gøre senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Det er den døendes kommune, der kan tildele dig plejeorlov.