Pasning af alvorligt sygt barn under 18 år

Skal dit barn under 18 år indlægges eller behandles hjemme? Så kan du have ret til tjenestefrihed med løn, hvis lægen vurderer, at dit barn som udgangspunkt skal være indlagt eller behandles hjemme i 12 dage eller mere. Retten til tjenestefrihed med løn har du, hvis du er omfattet af en offentlig overenskomst. Tjek din overenskomst, hvis du er omfattet af en privat overenskomst – og spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

3 gode råd

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Dine rettigheder i særlige situationer

Love og regler

Hvis du er ansat på offentlig overenskomst

Er du ansat med offentlig overenskomst, gælder "Aftale om ret til fravær af familiemæssige årsager". Ifølge Barselslovens § 26 har du ret til dagpenge, hvis du ikke er omfattet af "Aftale om ret til fravær af familiemæssige årsager", og derfor ikke har ret til tjenestefrihed med løn.