Pasning af barn med nedsat funktionsevne

Du kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du passer dit langvarigt syge eller handicappede barn, og kommunen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for barnet at blive passet hjemme, eller det er den såkaldte nødvendige konsekvens af funktionsnedsættelsen, at barnet passes af en forælder i eget hjem. Ordningen skal være med til at sikre, at du kan fastholde din tilknytning til din arbejdsplads og -markedet. 

4 gode råd

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Love og regler