Pasning i en overgangsperiode

Kommunen kan ansætte dig i en kortere overgang til at passe dit barn, et familiemedlem, en ven eller anden pårørende. Det kan være, hvis dit barn er alvorlig syg og måske i en diagnosticeringsfase har særlig brug for din omsorg og pasning i eget hjem, indtil der er fundet en mere permanent løsning. Det kan også være, at du passer en forælder med kræft eller demens. Det er en forudsætning, at dit barn eller pårørende har brug for døgnophold uden for hjemmet, hvis du ikke passer hjemme. Dit barn eller pårørende kan godt i perioden gå til behandlinger på sygehus.

3 gode råd

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Dine rettigheder i særlige situationer

Love og regler

Gælder for ansatte på både offentlig og privat overenskomst

Rettighederne gælder for alle i følge de to nedenstående love