Hvad gør jeg, hvis jeg som ledig skal på barsel?

Skal du på barsel, mens du er ledig? Bare rolig, du kan gå på barsel med dagpenge til den sats, som du ellers ville være berettiget til. Vi guider dig gennem processen.

Du skal give jobcenteret og FOAs A-kasse besked om, at du skal på barsel minimum 4 uger før terminsdatoen. Jobcenteret afmelder dig som ledig, og vi giver besked til Udbetaling Danmark, som skal udbetale barselsdagpenge til dig. Når Udbetaling Danmark modtager oplysningerne fra os, sender de en kopi af vores oplysninger til dig via e-Boks, så du kan bekræfte, at de er korrekte. Du får samtidig også adgang til at søge om barselsdagpenge. Du skal søge barselsdagpenge senest 8 uger efter, du har modtaget brevet fra Udbetaling Danmark. Når ansøgningen er godkendt, kan du få barselsdagpenge.

Barselsdagpengene svarer til den dagpengesats, du ellers ville være berettiget til. Din barselsperiode tæller ikke som dagpengeperiode.

Kontakt FOAs A-kasse, hvis du er i tvivl om, hvilke muligheder du har under din barsel som ledig.

 Kontakt FOAs A-kasse

Har du yderligere spørgsmål om barselsdagpenge, er der hjælp at hente på borger.dk:

Gå til borger.dk

Vigtigt at vide, når du er ledig og skal på barsel

Hvis du er ledig, og skal på barsel, er det barselsloven, der fastlægger dine rettigheder og pligter i forbindelse hermed. 

Ny model for barselsorlov pr. 2. august 2022

I marts 2022 vedtog folketinget en ny model for barselsorlov, som via en større andel af øremærket orlov skal skabe mere ligestilling mellem nybagte forældre.

I den nye model for barsel, der træder i kraft for børn født fra og med 2. august 2022, får de to forældre som udgangspunkt hver 24 ugers barsel, hvoraf en del er øremærket. 

Af de 24 uger er to af ugerne øremærket barsel, og de skal som i dag holdes i forbindelse med fødslen. For lønmodtagere vil yderligere ni ugers forældreorlov derefter være øremærket den enkelte, mens de resterende 13 uger kan overdrages til den anden forælder. Hverken selvstændige, studerende eller ledige er omfattet af de ni ugers øremærkning.

For forældre til børn født før den 2. august i år vil de hidtidige regler for barsels- og forældreorlov fortsat gælde. 

Som en del af den nye model vil det fra 1. januar 2024 blive muligt for LGBT+ familier at overdrage orlovsuger til sociale forældre, ligesom soloforældre vil kunne overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.