Særligt til tillidsvalgte

Kvalifikationsløn

Kvalifikationsløn gives for erfaring eller anciennitet i jobbet. Du kan også få eller forhandle dig til kvalifikationsløn, hvis du har tilegnet dig nye kompetencer, for eksempel gennem kurser og uddannelse.

Du opnår ret til kvalifikationsløn som erfaringstillæg, når du har varetaget dit job et stykke tid. Hvis du bliver ansat i en privat virksomhed, skal du dog være opmærksom på, at du særskilt skal forhandle de erfaringstillæg, du ellers har opnået hos en anden arbejdsgiver, da de ikke gives automatisk.

Udover kvalifikationsløn for erfaring kan du have ret til eller mulighed for at forhandle kvalifikationsløn for andre kompetencer, du løbende tilegner dig, for eksempel gennem kurser.

 • Beløbets størrelse for erfaring er aftalt i din overenskomst. 
 • Kvalifikationsløn for andre kompetencer kan også være aftalt i din overenskomst.
 • Kvalifikationsløn kan også være forhåndsaftalt lokalt med din arbejdsgiver. Der er ofte lokale forhåndsaftaler på offentlige arbejdspladser. Hvis der er lokale forhåndsaftaler på din arbejdsplads, kan din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening fortælle dig om det. Disse aftaler er en del af lokallønnen.
 • Kvalifikationsløn kan også forhandles kun for dig, hvis du har særlige kompetencer ved ansættelsen eller tilegner dig nye, mens du er ansat. 
 • Fast ansættelse uanset timetal tæller som erfaring.
 • Løse ansættelser som vikar på timeløn tæller ikke som erfaring. 
 • Er du ansat hos en privat arbejdsgiver, tæller vikaransættelser med som erfaring, hvis det fremgår af din overenskomst.
 • Hvis du arbejder deltid, kan du dele kvalifikationslønnen for en fuldtidsansat med 37 og gange med din ugentlige arbejdstid.
 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  • Hvis dine kompetencer skal forhandles særligt for dig, sker det typisk i forbindelse med din ansættelse.
  • Hvis du tilegner dig nye kompetencer, mens du er i jobbet, og kvalifikationslønnen ikke er forhåndsaftalt, kan du stille krav om, at din kvalifikationsløn forhandles af din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening i de årlige lønforhandlinger med din arbejdsgiver.
  • I Lønmagasinet kan du i kroner og ører se den kvalifikationsløn, der er aftalt i din overenskomst.
  • Ansættelser i dagpengeberettiget jobtræning tæller som erfaring hos offentlige arbejdsgivere.
  • Jobtræning eller virksomhedspraktik tæller ikke som erfaring, hvis du har fået sociale ydelser samtidig.
 • Særligt for ansatte på privat overenskomst

  • Som ansat med privat overenskomst kan du se og erfarings- eller anciennitetstillæg i din overenskomst. 
  • Hvis din private overenskomst lægger sig op ad en offentlig overenskomst, er der henvist til den i din overenskomst. I så fald kan du slå kvalifikationsløn for erfaring op i Lønmagasinet.
  • Er du ansat hos en privat arbejdsgiver, følger kvalifikationslønnen normalt af den erfaring, du har opnået i virksomheden. Derudover kan du få eller forhandle dig til kvalifikationsløn for kompetencer, du har tilegnet dig for eksempel gennem kurser og uddannelse. 
  • Hvis du skifter job fra en offentlig til en privat arbejdsgiver eller mellem to private, skal du være parat til at genforhandle din tidligere kvalifikationsløn – også den kvalifikationsløn, der gives for erfaring. Du kan ikke regne med, at den automatisk følger med. Tal derfor altid med din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, inden du siger ja til stillingen, så du får en løn, der svarer til dine kvalifikationer.
  • Hvis du tilegner dig nye kompetencer, mens du er ansat, har du ikke ret til løbende lønforhandlinger, men du kan til enhver tid bede om en lønsamtale. Tag din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening med på råd, og stå stærkere.