Kvalifikationsløn

Kvalifikationsløn gives for erfaring eller anciennitet i jobbet. Du kan også få eller forhandle dig til kvalifikationsløn, hvis du har tilegnet dig nye kompetencer, for eksempel gennem kurser og uddannelse.

Du opnår ret til kvalifikationsløn som erfaringstillæg, når du har varetaget dit job et stykke tid. Hvis du bliver ansat i en privat virksomhed, skal du dog være opmærksom på, at du særskilt skal forhandle de erfaringstillæg, du ellers har opnået hos en anden arbejdsgiver, da de ikke gives automatisk.

Udover kvalifikationsløn for erfaring kan du have ret til eller mulighed for at forhandle kvalifikationsløn for andre kompetencer, du løbende tilegner dig, for eksempel gennem kurser.

  • Beløbets størrelse for erfaring er aftalt i din overenskomst. 
  • Kvalifikationsløn for andre kompetencer kan også være aftalt i din overenskomst.
  • Kvalifikationsløn kan også være forhåndsaftalt lokalt med din arbejdsgiver. Der er ofte lokale forhåndsaftaler på offentlige arbejdspladser. Hvis der er lokale forhåndsaftaler på din arbejdsplads, kan din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening fortælle dig om det. Disse aftaler er en del af lokallønnen.
  • Kvalifikationsløn kan også forhandles kun for dig, hvis du har særlige kompetencer ved ansættelsen eller tilegner dig nye, mens du er ansat. 
  • Fast ansættelse uanset timetal tæller som erfaring.
  • Løse ansættelser som vikar på timeløn tæller ikke som erfaring. 
  • Er du ansat hos en privat arbejdsgiver, tæller vikaransættelser med som erfaring, hvis det fremgår af din overenskomst.
  • Hvis du arbejder deltid, kan du dele kvalifikationslønnen for en fuldtidsansat med 37 og gange med din ugentlige arbejdstid.