Hvis du skifter job hos samme arbejdsgiver, skal du være meget opmærksom på, at der intet ophold er mellem dit nuværende og dit nye job

Jeg har skiftet job, men har samme arbejdsgiver

Hvis du skifter job hos samme arbejdsgiver, skal du være meget opmærksom på, at der intet ophold er mellem dit nuværende og dit nye job. Der skal være det, man kalder direkte overgang. Ellers risikerer du at skulle genforhandle løn for de kvalifikationer, du ellers fik lokale løntillæg for i dit tidligere job.

Husk!

1
Snyd ikke dig selv for mere i lokal løn
Undersøg, om der er lokale aftaler, der giver dig ret til en højere løn, end du har fået tidligere. Lokale aftaler findes typisk på offentlige arbejdspladser.
2
Få din kvalifikationsløn med
Din løn for erfaring og anciennitet skal overføres til dit nye job hos samme arbejdsgiver, hvis du ikke holder pause mellem ansættelserne. Sørg for, at der er direkte overgang.
3
Hold øje med din erfarings- eller anciennitetsdato
På din første lønseddel fremgår din erfarings- eller anciennitetsdato. Tjek, at den ikke er ændret med jobskiftet, så du får den rigtige løn for erfaring.
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
 • Grundløn

  Din grundløn får du for det, man forventer af en nyuddannet.
 • Funktionsløn

  Du kan få såkaldt funktionsløn, hvis du pålægges opgaver og ansvar udover det, man normalt forventer af en medarbejder i samme jobtype som dig på din arbejdsplads.
 • Kvalifikationsløn

  Du har ret til kvalifikationsløn for erfaring eller anciennitet i jobbet. Derudover kan du få eller forhandle dig til kvalifikationsløn for kompetencer, du har tilegnet dig for eksempel gennem kurser og uddannelse.
 • Tillæg for overarbejde og skæve tidspunkter

  Du har ret til tillæg, når du har overarbejde og arbejder på skæve tidspunkter, og når dine planlagte vagter ændres.
 • Erfaringsdato eller anciennitetsdato

  Det er din erfaringsdato eller anciennitet, der afgør, hvornår du er berettiget til kvalifikationsløn, der udbetales på baggrund af din erfaring eller anciennitet. Derfor risikerer du at gå glip af den kvalifikationsløn, du er berettiget til, hvis der er fejl.
 • Pension

  Du har ret til at få indbetalt til pension, når du er fastansat med månedsløn. Hvis du er timelønsansat, gælder der særlige regler. Pensionen indbetales som en procentdel af din løn.

Dine rettigheder i særlige situationer

 • Løn under ferie

  Hvis du er fastansat på månedsløn, får du løn eller feriegodtgørelse under ferien. Hvis du har ret til ferie med løn, har du ret til dine sædvanlige tillæg under ferie. Hvis du er timelønnet, får du feriegodtgørelse via dit feriekort. Er du ny i jobbet, afhænger lønnen under ferie af, hvad du har optjent året før. Du kan altid få FOA til at tjekke din lønseddel, hvis du er tvivl om, du får den rigtige løn under ferie. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening.

  Læs mere om løn under ferie og feriegodtgørelse

 • Løn under sygdom

  Som fastansat eller tidsbegrænset ansat med overenskomst har du ret til løn, mens du er væk fra dit arbejde på grund af sygdom. Hvis du er timelønsansat, har du måske ret til sygedagpenge, hvis du bliver syg. Som privatansat på timeløn har du i visse tilfælde ret til løn under sygdom. Det afhænger af din overenskomst.

  Læs mere om løn under sygdom

  Læs mere om dine rettigheder som langtidssyg

 • Løn under barsel

  Hvis du holder barsel eller forældreorlov med løn, har du også ret til alle dine sædvanlige tillæg. Hvis du er i tvivl, om du får den rigtige løn under din barsel eller forældreorlov, tjekker vi din lønseddel for dig. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening.

  Læs mere om løn under barsel og forældreorlov

 • Løn som leder hos en offentlig arbejdsgiver

  Som leder er din løn sammensat af grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn som for alle andre medarbejdere i faste stillinger. Grundlønnen er baseret på det løntrin, du indplaceres på, og den varierer i øvrigt i forhold til overenskomst og hvor i landet, du arbejder. Du kan se grundlønnen i kroner og ører i din overenskomst eller i Lønmagasinet.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

1
Vær opmærksom i forbindelse med ansættelsen
2
Tal med din nye kollega om erfaringer og kompetencer
3
Vær opmærksom på lokale lønaftaler
4
Sørg for at lønaftalen bliver underskrevet
1
Vær opmærksom i forbindelse med ansættelsen
2
Tal med din nye kollega om erfaringer og kompetencer
3
Vær opmærksom på lokale lønaftaler
4
Sørg for at lønaftalen bliver underskrevet