Særligt til tillidsvalgte

Ferie med løn og feriegodtgørelse

Når du holder ferie, får du enten ferie med løn eller feriegodtgørelse. Hvis du er ny i jobbet, afhænger lønnen under ferie eller din feriegodtgørelse af, hvad du har optjent året før. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du ikke mener, du får udbetalt den rigtige løn eller feriegodtgørelse under din ferie – vi er eksperter i at læse din lønseddel.

Ferie med løn

 • Du får din såkaldt fast påregnelige løn under ferien, hvis du er månedslønnet. Det vil sige, at du også får dine sædvanlige tillæg, hvis du normalt arbejder på skæve tidspunkter. Der kan være særlige regler i din overenskomst. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.
 • Hvis du forventer meget overarbejde i det kommende kalenderår, kan det være en fordel for dig at få udbetalt feriegodtgørelse i stedet for løn under ferie. Du får nemlig ikke udbetalt løn under ferie svarende til dit typiske overarbejde. Spørg din tillidsvalgte eller din lokale FOA-afdeling om det kan være en fordel for dig. Husk, du skal have bedt din arbejdsgiver om at ændre fra ferie med løn til feriegodtgørelse, inden kalenderåret begynder.
 • Er du gået op eller ned i tid, får du som udgangspunkt udbetalt din nuværende løn under ferie.
 • Udover ferie med løn får du ferietillæg/særlig feriegodtgørelse. Ferietillæg/særlig feriegodtgørelse skal udbetales, senest når du begynder din ferie.

Feriegodtgørelse

 • Hvis du er timelønnet, optjener du ret til feriegodtgørelse. Ifølge ferieloven er feriegodtgørelsen 12,5 procent af din løn i optjeningsåret. Er du ansat på offentlig overenskomst udgør feriegodtgørelsen 12,95 procent + en kontant godtgørelse på 2,5 procent. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Ny i job

 • Hvis du er ny i jobbet, har du ikke ret til betalt ferie fra din nye arbejdsgiver fra ansættelsens start. Udbetaling af feriegodtgørelse optjent hos tidligere arbejdsgivere bestilles i de fleste tilfælde hos borger.dk.
 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  • Som timelønnet optjener du på offentlig overenskomst feriegodtgørelse med 12,95 procent plus 2,5 procent for 6. ferieuge. I enkelte overenskomster er der aftalt en højere feriegodtgørelse. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.
 • Særligt for ansatte på privat overenskomst

  • Er du gået op eller ned i tid, får du som udgangspunkt udbetalt din nuværende løn under ferie. Er ændringen i arbejdstid i forhold til optjeningsåret på mere end 20 procent, reguleres lønnen under ferieafholdelse forholdsmæssigt.
  • I mange af FOAs private overenskomster optjener månedslønnede ret til 5 feriefridage med løn efter 9 måneder som fastansat med månedsløn. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.