Far, mor og to børn spiser mad på terrassen i sommerhuset

Ferie efter ferieloven og ferieaftalen

Alle har efter ferieloven ret til at holde 5 ugers ferie. Er du omfattet af en privat overenskomst, kan du herudover have særlige rettigheder herudover, som for eksempel feriefridage med løn. Er du omfattet af en af FOAs offentlige overenskomster, er du omfattet af en ferieaftale, der blandt andet giver dig ret til en 6. ferieuge og forhøjet feriebetaling.   

Husk!

1
Du skal varsles om ferie i god tid
Hvis I ikke i fællesskab aftaler, hvornår du skal holde ferie, har din arbejdsgiver lov til at bestemme, men kun hvis du får besked i god tid.   
Læs mere om planlægning af ferie
2
Har du meget overarbejde?

Din løn under ferie beregnes ud fra timetallet i dit ansættelsesbevis, så måske er det en fordel for dig at få udbetalt feriegodtgørelse i stedet for.

Læs mere om løn i ferien
3
Tjek, om du har fået den rigtige løn under ferie

De fleste har foruden løn ret til faste tillæg også under ferie. Lad din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening tjekke din lønseddel.

Læs mere om løn i ferien
4
Er du gået op eller ned i tid?

Hvis du er gået op eller ned i tid, kan din løn under ferie afvige fra lønnen i optjeningsåret. I ferien får du som udgangspunkt udbetalt din nuværende løn.

Læs mere om løn i ferien
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
 • Du har ret til mindst 5 ugers ferie om året

  Alle har efter ferieloven ret til at holde mindst 5 ugers ferie i ferieåret, men du har ret til en ekstra ferieuge og altså 6 ugers ferie om året, hvis du er omfattet af en FOA-overenskomst for offentligt ansatte. Hvis din arbejdsplads har indgået en privat overenskomst med FOA, kan du have ret til et antal feriefridage udover de 5 ugers ferie, som du efter ferieloven har ret til.   
 • Du skal varsles om ferie i god tid

  Din leder skal så vidt muligt tage hensyn til dine ønsker, når I planlægger ferie, men har ret til at bestemme i sidste ende, hvis I ikke kan blive enige. Til gengæld skal du varsles i god tid.

 • Løn under ferie eller feriegodtgørelse?

  Du får løn under ferien, hvis du er månedslønnet, og du har også ret til dine faste tillæg under ferie. Er du ny i jobbet, afhænger din feriebetaling af, hvad du har optjent året før. Lad os tjekke din lønseddel, hvis du er tvivl om, du får den rigtige løn under ferie. Hvis du er timelønnet, får du feriegodtgørelse i stedet for løn under ferie.

 • Hvis du ikke kan holde din ferie

  Hvis du aftjener værnepligt, er syg, på barsel eller holder adoptionsorlov, har du ikke pligt til at holde ferie, men du må gerne, hvis du ønsker det. Alternativt kan du holde ferien på et senere tidspunkt i ferieåret, få ferien udbetalt eller overført til efterfølgende ferieår.

  • Hvis du vil overføre ferie, du har været forhindret i at holde, til næste ferieår, skal det aftales skriftligt med din leder inden den 30. september efter ferieårets udløb.
  • Er du forhindret i at holde ferie umiddelbart op til ferieårets udløb, kan ferie udbetales senest ved ferieårets afslutning (30. april).
  • Er du forhindret i at holde hovedferie inden 30. september, har du ret til at få ferien udbetalt umiddelbart efter.

Dine rettigheder i særlige situationer

 • Ferie som elev

  Som elev optjener du ret til ferie med løn ligesom andre lønmodtagere. Men herudover gælder der særlige regler, som giver dig ret til betalt ferie i din første tid som elev, selvom du ikke har optjent ret til betalt ferie.

  Læs mere om ferie som elev

 • Ferie i opsigelsesperiode

  Hvis du bliver opsagt, vil din arbejdsgiver typisk gerne afvikle din ferie i opsigelsesperioden. Men de sædvanlige frister for varsling af ferie skal overholdes. Især din hovedferie er derfor til en vis grad beskyttet.

  Læs mere om ferie i opsigelsesperiode

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Få styr på, om du skal kigge i ferieaftale eller ferieloven

 

Tjek, om I har lokale retningslinjer eller politikker om ferie
Hjælp kollegerne med spørgsmål om ferieregler
Gør kolleger opmærksomme på reglerne om erstatningsferie
Få styr på, om du skal kigge i ferieaftale eller ferieloven

 

Tjek, om I har lokale retningslinjer eller politikker om ferie
Hjælp kollegerne med spørgsmål om ferieregler
Gør kolleger opmærksomme på reglerne om erstatningsferie