Særligt til tillidsvalgte

Ferie: Har du ret til 6. ferieuge eller feriefridage? 

Ifølge ferieloven har alle ret til mindst 5 ugers ferie i ferieåret, uanset om man har optjent betaling under ferie, og uanset om man er ansat på fuld tid, på deltid, er timelønnet eller elev. Derudover kan du have ret til 6. ferieuge eller feriefridage, afhængigt af hvilken overenskomst, du er ansat på.
 • Du har ret til 3 ugers sammenhængende ferie mellem 1. maj og 30. september. Det kaldes hovedferien.
 • Du skal holde mindst to ugers ferie i sammenhæng i hovedferien. 
 • Restferie bør du kunne holde i sammenhæng af mindst 1 uges varighed, men du kan typisk også holde det som enkelte feriedage eller fridage. 
 • En ferieuge er 7 på hinanden følgende kalenderdage. Ferieugen begynder ved normal arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved ferieugens ophør. 
 • Hvis du har skiftende arbejdstider, skal din samlede ferie afspejle dine arbejdsuger. Derfor kan det blive nødvendigt at justere i tjenesteplanen, hvis du normalt arbejder mange timer den ene uge og færre den anden. Det aftaler du med din arbejdsgiver. Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du oplever problemer med fordeling af tjenestetiden omkring din ferie. 
 • Du har ret til at holde 5 ugers ferie, uanset hvor meget løn under ferie eller feriegodtgørelse, du har optjent.  
 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  Som ansat på offentlig overenskomst har du ret til en 6. ferieuge 

  Som offentligt ansat eller ansat med en offentlig overenskomst har du ret til en ekstra uges ferie – det vil sige, at du har ret til 6 ugers ferie om året. 
  • 6. ferieuge med løn optjenes sideløbende med de 5 ferieuger.
  • Det er dit valg, om du vil afholde, have udbetalt eller overføre den 6. ferieuge til næste ferieår.
  • Din arbejdsgiver kan ikke bestemme, hvornår du skal holde din 6. ferieuge. Det skal I aftale i fællesskab.
  • Hvis du vil overføre den 6. ferieuge eller have den udbetalt, skal du aftale det skriftligt med din leder inden den 30. september efter ferieårets udløb.
  • Hvis du inden den 30. april aftaler, at ferien skal udbetales, står beløbet som regel på din konto sammen med lønnen for maj.  
 • Særligt for ansatte på privat overenskomst

  Som privat ansat kan du have ret til feriefridage 

  Som privatansat kan du have aftalt feriefridage i din overenskomst, eller det kan stå i dit ansættelsesbevis. Mange af FOAs overenskomster på privatområdet sikrer ret til feriefridage. Hvis du på en privat arbejdsplads er omfattet af FOA-overenskomsten for offentligt ansatte, har du i stedet ret til 6. ferieuge. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  • Feriefridage kan du afholde samlet eller som enkelte feriedage – ligesom restferien. 
  • Du kan få dine feriefridage udbetalt eller overført i stedet for at holde fri.  
  • Husk, at du som ansat hos en privat arbejdsgiver i nogle tilfælde selv skal søge om at få ikke afholdte feriefridage udbetalt. Det skal ske inden 3 uger efter den 1. maj. Ellers går de tabt. Du får dem ikke udbetalt automatisk. I andre tilfælde bliver feriefridagene automatisk overført til næste ferieår. Det afhænger af din overenskomst.  Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl, om hvad der gælder for dig.