Ret til ferie: Ferieåret, 6. ferieuge og feriefridage

Ifølge ferieloven har alle ret til mindst 5 ugers ferie i ferieåret, uanset om man har optjent betaling under ferie, og uanset om man er ansat på fuld tid, på deltid, er timelønnet eller elev. Derudover kan du have ret til 6. ferieuge eller feriefridage, afhængigt af hvilken overenskomst, du er ansat på.

  • Du har ret til 3 ugers sammenhængende ferie mellem 1. maj og 30. september. Det kaldes hovedferien.
  • Du skal holde mindst to ugers ferie i sammenhæng i hovedferien. 
  • Restferie bør du kunne holde i sammenhæng af mindst 1 uges varighed, men du kan typisk også holde det som enkelte feriedage eller fridage. 
  • En ferieuge er 7 på hinanden følgende kalenderdage. Ferieugen begynder ved normal arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved ferieugens ophør. 
  • Hvis du har skiftende arbejdstider, skal din samlede ferie afspejle dine arbejdsuger. Derfor kan det blive nødvendigt at justere i tjenesteplanen, hvis du normalt arbejder mange timer den ene uge og færre den anden. Det aftaler du med din arbejdsgiver. Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du oplever problemer med fordeling af tjenestetiden omkring din ferie. 
  • Du har ret til at holde 5 ugers ferie, uanset hvor meget løn under ferie eller feriegodtgørelse, du har optjent.