Særligt til tillidsvalgte

Ferie - rollen som TR

Som tillidsrepræsentant skal du danne dig et overblik over, hvilke aftaler og regler for ferie I er omfattet af på arbejdspladsen. På den måde, kan du hjælpe kollegerne med spørgsmål og være med til at sikre en så retfærdig ferieplanlægning som mulig.

Ferielov og ferieaftale 

Ferieaftalerne overholder ferieloven men afviger også på flere punkter. Derfor er det ikke lige meget, om du anvender ferieloven eller ferieaftalen.

Tjek, om I har en lokal politik eller retningslinje om ferie

Som tillidsrepræsentant skal du tjekke om der eksisterer lokale personalepolitikker eller retningslinjer om ferie. Det kan være beslutninger om planlægning, afvikling og meddelelse om ferie. De kan ligge i form af en personalepolitik fra ledelsen eller i en retningslinje, aftalt i MED eller SU. De kan være lavet lokalt for arbejdspladsen, eller hvis man er omfattet at en offentlig overenskomst, på kommune- eller forvaltningsniveau.

Vurdér den nuværende feriepraksis

En lokal personalepolitik eller retningslinje i forhold til afvikling og meddelelse om ferie kan være med til at forbedre vilkårene omkring ferieplanlægning og bidrage til gennemsigtighed og en retfærdig fordeling. Derfor kan det være en god idé, at du som tillidsrepræsentant tager initiativ til at vurdere den eksisterende lokale praksis.

Guide: Vurdér den lokale praksis eller retningslinje om ferie

Sæt drøftelse af en retningslinje eller en ledelsesbestemt personalepolitik på dagsordenen i MED eller SU, hvis I har forslag til forbedringer.

Ferie og sygdom

Hjælp dine kolleger op til de sædvanlige ferieperioder, ved at gøre dem opmærksomme på de særlige regler om sygdom op til - og under ferie.
For at få gavn af reglerne for fx erstatningsferie, kræver det nemlig, at fristerne for at melde sygdom overholdes. Derfor er det en god idé at kende regler såvel som frister på forhånd. Vær opmærksom på, at der er forskel på reglerne for sygdom opstået inden ferien begynder og sygdom opstået under ferie.

Læs mere om sygdom og ferie 

Mere inspiration

Ferielov og ferieaftale 

Ferieaftalerne overholder ferieloven men afviger også på flere punkter. Derfor er det ikke lige meget, om du anvender ferieloven eller ferieaftalen.