Særligt til tillidsvalgte

Ferie - rollen som TR

Som tillidsrepræsentant skal du danne dig et overblik over, hvilke aftaler og regler for ferie I er omfattet af på arbejdspladsen. På den måde, kan du hjælpe kollegerne med spørgsmål og være med til at sikre en så retfærdig ferieplanlægning som mulig.

Ferielov og ferieaftale 

Ferieaftalerne overholder ferieloven men afviger også på flere punkter. Derfor er det ikke lige meget, om du anvender ferieloven eller ferieaftalen.

 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  Er I omfattet af en offentlig overenskomst skal du anvende en af de ferieaftaler, der er forhandlet af Forhandlingsfællesskabet. Vær opmærksom på, at det kommunale, det regionale og det statslige område har hver sin ferieaftale.

  Ud over den relevante ferieaftale, kan der være tilføjet aftaler om ferie i jeres overenskomst. De vil typisk handle om feriegodtgørelse. Tjek altså også din egen overenskomst; tilføjelserne er ofte placeret under ”Øvrige ansættelsesvilkår”. Selve ferieaftalen er ikke beskrevet i din overenskomst. Find link til ferieaftalerne længere nede på siden.

 • Særligt for ansatte på privat overenskomst

  I er som minimum dækket af ferieloven, men du skal være opmærksom på, at der også kan være supplerende aftaler om ferie beskrevet i jeres overenskomst. Så tjek altså også i din overenskomsten.

  Som privat ansat skal du være opmærksom på, om jeres arbejdsgiver har tiltrådt den offentlige overenskomst eller har en driftsoverenskomst med kommunen/regionen. I de tilfælde er I omfattet af den offentlige overenskomst og dermed også en af ferieaftalerne.

  Spørg din leder, din FTR eller din FOA-afdeling, hvis du er i tvivl.

Tjek, om I har en lokal politik eller retningslinje om ferie

Som tillidsrepræsentant skal du tjekke om der eksisterer lokale personalepolitikker eller retningslinjer om ferie. Det kan være beslutninger om planlægning, afvikling og meddelelse om ferie. De kan ligge i form af en personalepolitik fra ledelsen eller i en retningslinje, aftalt i MED eller SU. De kan være lavet lokalt for arbejdspladsen, eller hvis man er omfattet at en offentlig overenskomst, på kommune- eller forvaltningsniveau.

Vurdér den nuværende feriepraksis

En lokal personalepolitik eller retningslinje i forhold til afvikling og meddelelse om ferie kan være med til at forbedre vilkårene omkring ferieplanlægning og bidrage til gennemsigtighed og en retfærdig fordeling. Derfor kan det være en god idé, at du som tillidsrepræsentant tager initiativ til at vurdere den eksisterende lokale praksis.

Guide: Vurdér den lokale praksis eller retningslinje om ferie

Sæt drøftelse af en retningslinje eller en ledelsesbestemt personalepolitik på dagsordenen i MED eller SU, hvis I har forslag til forbedringer.

Ferie og sygdom

Hjælp dine kolleger op til de sædvanlige ferieperioder, ved at gøre dem opmærksomme på de særlige regler om sygdom op til - og under ferie.
For at få gavn af reglerne for fx erstatningsferie, kræver det nemlig, at fristerne for at melde sygdom overholdes. Derfor er det en god idé at kende regler såvel som frister på forhånd. Vær opmærksom på, at der er forskel på reglerne for sygdom opstået inden ferien begynder og sygdom opstået under ferie.

Læs mere om sygdom og ferie 

Ny ferielov pr. 1. september 2020

Der er vedtaget en ny ferielov. Den træder i kraft fra 1.september 2020, men der er særlige regler i overgangsperioden 1. september 2019 til 31. august 2020. 
Den nye ferielov betyder selvfølgelig også, at de nuværende ferieaftalerne ændres.

Du kan læse mere om den nye ferielov her:   Ny ferielov med løbende optjening og afholdelse af ferie