Ferie i opsigelsesperiode

Hvis du bliver opsagt, vil din arbejdsgiver typisk gerne afvikle din ferie i opsigelsesperioden. Men de almindelige frister for varsling af ferie skal overholdes. Derfor kan din arbejdsgiver kun kræve, at du afholder din hovedferie i opsigelsesperioden, hvis du har mere end 3 måneders opsigelse. Dertil kommer, at ferien skal være til rådighed på ferietidspunktet. Du skal altså have optjent nok betalt ferie, inden ferien påbegyndes.

Hvis dit opsigelsesvarsel er 3 måneder eller derunder

  • Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du holder hovedferie i opsigelsesperioden, hvis du har højst 3 måneders opsigelse. Heller ikke selvom ferien er varslet inden opsigelsen.
  • Men du må gerne holde hovedferien i opsigelsesperioden, hvis I kan blive enige om det.
  • Din arbejdsgiver kan pålægge dig at holde øvrig ferie/restferie i opsigelsesperioden, hvis det varsles mindst 1 måned før. Du kan dog ikke pålægges at holde mere ferie, end du har optjent, når ferien begynder, og det skal være muligt for dig at for dig at optjene 15 feriedage til hovedferien. 

Hvis dit opsigelsesvarsel er mere end 3 måneder

  • Hvis dit opsigelsesvarsel er mere end 3 måneder, kan din arbejdsgiver bestemme, at du skal holde både hovedferie og øvrig ferie/restferie, så længe både varslerne og ferien kan rummes i opsigelsesperioden. Hvis du varsles til afholdelse af hovedferie, skal du have optjent mindst 15 feriedage, inden ferien begynder. Din arbejdsgiver kan altså ikke varsle hovedferie, hvis du f.eks. kun har optjent 12,48 feriedage på det tidspunkt, hvor ferien starter. I den situation kan arbejdsgiver varsle dig til at afholde 10 dages øvrig ferie, forudsat at du også kan nå at optjene 15 feriedage til hovedferien. Arbejdsgiver kan ikke pålægge dig at holde forskudsferie. 

Hvis du er fritstillet

  • Hvis du er fritstillet, kan din arbejdsgiver anse din ferie for afholdt uden at have varslet dig, så længe både varsel og ferie kan rummes i fritstillingsperioden. Også her gælder det, at du skal have optjent et tilstrækkeligt antal feriedage. Hvis du får andet arbejde i fritstillingsperioden, gælder som udgangspunkt også, at du skal have en arbejdsfri periode svarende til feriens længde. 
  • Arbejdsgiver kan ikke pålægge dig at afholde overført ferie og 6. ferieuge i en fritstillingsperiode.
  • Er du privatansat, står det i din overenskomst hvilke regler der gælder, hvis du har feriefridage. 

Bliv medlem af FOA

Vi har styr på både ferieloven og ferieaftalen, så vi kan rådgive dig bedst i den specifikke situation, du står i. Meld dig ind i dag og få svar på dine spørgsmål om hvilke rettigheder og regler, der gælder for dig.