Særligt til tillidsvalgte

Ferie i opsigelsesperiode

Hvis du bliver opsagt, vil din arbejdsgiver typisk gerne afvikle din ferie i opsigelsesperioden. Men de almindelige frister for varsling af ferie skal overholdes. Derfor kan din arbejdsgiver kun kræve, at du afholder din hovedferie i opsigelsesperioden, hvis du har mere end 3 måneders opsigelse.

Hvis dit opsigelsesvarsel er 3 måneder eller derunder

  • Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du holder hovedferie i opsigelsesperioden, hvis du har højst 3 måneds opsigelse. Heller ikke selvom ferien er varslet inden opsigelsen.
  • Men du må gerne holde hovedferien i opsigelsesperioden, hvis I kan blive enige om det.
  • Din arbejdsgiver kan pålægge dig at holde restferie i opsigelsesperioden, hvis det varsles mindst 1 måned før.

Hvis dit opsigelsesvarsel er mere end 3 måneder

  • Hvis dit opsigelsesvarsel er mere end 3 måneder, kan din arbejdsgiver bestemme, at du skal holde ferie, så længe både varsel og ferie kan rummes i opsigelsesperioden.

Hvis du er fritstillet

  • Hvis du er fritstillet, kan din arbejdsgiver anse din ferie for afholdt uden at have varslet dig, så længe både varsel og ferie kan rummes i fritstillingsperioden.
  • Der er særlige regler for overført ferie, feriefridage og 6. ferieuge.