Særligt til tillidsvalgte

Planlæg din ferie

1. september 2020 træder nye ferieregler i kraft. Er du ansat i en kommune eller region, kan du bruge ferieplanlæggeren til at planlægge din ferie.
Ferieplanlæggeren dækker både dine fem første ferieuger, hvor du hver måned optjener 2,08 feriedage, som du kan holde fra måneden efter, og 6. ferieuge, hvor du som hidtil optjener den i ét kalenderår til afholdelse fra 1. maj året efter.

I ferieplanlæggeren får du et samlet overblik over alle dine 6 ferieuger. Du kan bruge den til at indtaste for hver måned, hvor meget ferie du planlægger at holde eller har holdt. Så får du en idé om, om du har optjent nok, eller om du fx har behov for at tale med din chef om at få ferie på forskud. Du kan også se, hvor meget 6. ferieuge du råder over og markere, hvis du ønsker at benytte din 6. ferieuge.

Bemærk: Ferieplanlæggeren giver dig et enkelt og vejledende overblik over, hvor meget ferie du har ret til. Den tager ikke stilling til, om du også har ret til ferie med løn. I kommuner og regioner afregnes ferie i timer, men for enkelthedens skyld anvender ferieplanlæggeren kun dage.

Værktøj