Planlæg din ferie

1. september 2020 trådte nye ferieregler i kraft. Er du ansat i en kommune eller region, kan du bruge ferieplanlæggeren til at planlægge din ferie.

Med ferieplanlæggeren får du et enkelt og vejledende overblik over, hvor meget ferie, du har ret til samt hvordan du eksempelvis kan afholde den.

Ferieplanlæggeren dækker både dine fem første ferieuger, hvor du hver måned optjener 2,08 feriedage, som du kan holde fra måneden efter og til og med den 31. december året efter, og 6. ferieuge, hvor du som hidtil optjener den i ét kalenderår til afholdelse fra 1. maj året efter.

I ferieplanlæggeren får du et samlet overblik over alle dine 6 ferieuger. Du kan bruge den til at indtaste for hver måned, hvor meget ferie du planlægger at holde eller har holdt. Så får du en idé om, om du har optjent nok, eller om du fx har behov for at tale med din chef om at få ferie på forskud. Du kan også se, hvor meget 6. ferieuge du råder over og markere, hvis du ønsker at benytte din 6. ferieuge.

I november 2020 er ferieplanlæggeren blevet opdateret med en ny funktion, hvor du kan angive ændringer i beskæftigelsesgraden (det gennemsnitlige antal timer pr. uge, du er ansat til). Den nye funktion får du adgang til ved at klikke på knappen "Vis avanceret visning" og dernæst markere knappen "Har beskæftigelsesgraden ændret sig i perioden?" i ferieplanlæggeren nedenfor.

Ændringer i beskæftigelsesgraden kan påvirke lønnen under ferien, da lønnen beregnes efter den beskæftigelsesgrad, der var på optjeningstidspunktet. Du kan med ferieplanlæggeren se, med hvilken beskæftigelsesgrad de planlagte feriedage er optjent.

Bemærk: Ferieplanlæggeren giver dig et enkelt og vejledende overblik over, hvor meget ferie du har ret til. Den tager ikke stilling til, om du også har ret til ferie med løn. I kommuner og regioner afregnes ferie i timer, men for enkelthedens skyld anvender ferieplanlæggeren kun dage.

Værktøj

Bliv medlem af FOA

Vi har styr på både ferieloven og ferieaftalen, så vi kan rådgive dig bedst i den specifikke situation, du står i. Meld dig ind i dag og få svar på dine spørgsmål om hvilke rettigheder og regler, der gælder for dig.