Sygdom i ferien

Du kan have ret til erstatningsferie, hvis du er syg, når din ferie begynder, eller hvis du bliver ramt af sygdom under ferien. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, eller hvis din arbejdsgiver ikke er enig med dig i, at du har ret til erstatningsferie.

Husk!

1
Meld dig syg første dag

Vent ikke med at sygemelde dig, men gør det på din første sygedag efter reglerne på din arbejdsplads, uanset om du bliver syg før eller under din ferie.

2
Kontakt lægen

Sørg for, at din læge ved, at du er syg, og skaf en lægeerklæring eller dokumentation fra hospital, hvis du bliver syg, mens du holder ferie.

3
Vælg om du vil holde den planlagte ferie

Bestem dig for, om du vil aflyse eller holde ferien som planlagt, hvis du er syg, når ferien begynder, eller om du vil holde resten af den planlagte ferie ved raskmelding.

4
Erstatningsferie

Hvis du har ret til erstatningsferie, kan du holde erstatningsferien på et andet tidspunkt i ferieåret, overføre erstatningsferien til efterfølgende ferieår eller få erstatningsferien udbetalt, hvis der er tale om 5. ferieuge. Overvej, hvad du selv foretrækker, inden du taler med din arbejdsgiver om det.

Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
 • Hvis du er syg, når ferien begynder

  Bliver du syg, inden din ferie starter, er du ikke forpligtet til at holde den ellers planlagte ferie. Du må dog gerne holde resten ferien, når du bliver rask, hvis du selv ønsker det, og så holde erstatningsdagene, du får for dine sygedage, senere.

  • Du sygemelder dig efter de regler, der gælder på din arbejdsplads.
  • Du kan vælge at aflyse din ferie og holde den på et andet tidspunkt.
  • Hvis du har valgt at aflyse din ferie, genoptager du arbejdet, når du melder dig rask igen.
  • Du behøver ikke indhente en lægeerklæring, medmindre din arbejdsgiver beder om det. I så fald skal arbejdsgiver betale.
  • Du kan holde din erstatningsferie i samme ferieår efter de almindelige regler for ferie.
 • Hvis du bliver ramt af sygdom under ferien

  Hvis du er syg i mere end 5 feriedage i løbet af ferieåret, har du ret til erstatningsferie. Har du ikke været ansat hos arbejdsgiver i hele ferieåret, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt mindre antal sygedage.

  • Du skal melde dig syg, første dag du er syg – de 5 dage tæller fra den dag, du melder dig syg.
  • Det kan være en god idé at sikre dig dokumentation for, at du har meldt dig syg. Det kan du gøre ved at bekræfte din sygemelding på mail, hvis du har meldt dig syg på telefon.
  • Du skal kunne dokumentere, at du er syg for eksempel med en lægeerklæring eller dokumentation for hospitalsindlæggelse – også selvom din leder ikke beder om det.
  • Det gælder uanset om du er i ind- eller udland.
  • Du skal selv betale for dokumentationen.
  • Hvis du raskmelder dig overfor din arbejdsgiver, inden den planlagte ferie er slut, skal du som udgangspunkt møde på arbejde, men du har også ret til at holde resten af ferien i forlængelse af din raskmelding. Du giver din arbejdsgiver besked om, hvad du vælger, når du melder dig rask.
  • Kan du ikke nå at holde erstatningsferien på et andet tidspunkt i ferieåret, får du overført erstatningsferien til efterfølgende ferieår. Erstatningsferie ud over 4 uger, som du ikke har afholdt, kan du også få udbetalt. 

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

 

Vælg overenskomst:

Få styr på, om du skal kigge i ferieaftale eller ferieloven

 

Tjek, om I har lokale retningslinjer eller politikker om ferie
Hjælp kollegerne med spørgsmål om ferieregler
Gør kolleger opmærksomme på reglerne om erstatningsferie
Få styr på, om du skal kigge i ferieaftale eller ferieloven

 

Tjek, om I har lokale retningslinjer eller politikker om ferie
Hjælp kollegerne med spørgsmål om ferieregler
Gør kolleger opmærksomme på reglerne om erstatningsferie