Særligt til tillidsvalgte

Guide: Vurdér den lokale praksis eller retningslinje om ferie

Find støtte i guiden, når den lokale feriepraksis skal have et servicetjek.

En god lokal personalepolitik eller retningslinje i forhold til afvikling og meddelelse om ferie kan være med til at forbedre vilkårene omkring ferieplanlægning og bidrage til gennemsigtighed og en retfærdig fordeling.

Guiden her, er et forslag til, hvordan du som tillidsrepræsentant kan gå frem, når du skal vurdere den lokale feriepraksis.

Hvis der ikke er en lokal politik eller feriepraksis om ferie:

  • Dan dig et overblik, over hvordan det foregår i dag.
  • Hvad er principperne? Hvem laver planlægningen?
  • Er der noget, der ikke fungerer optimalt? Notér dig eventuelle problemer.
  • Overvej om det kan være en fordel med nogle aftalte retningslinjer eller politikker. En lokal retningslinje eller politik kan måske i sig selv være med til at gøre det mere synligt og måske øge retfærdigheden ved ferieplanlægning.
  • Husk at inddrage dine kolleger.

Hvis der allerede eksisterer en politik eller retningslinje:

  • Vær opmærksom på, om de gældende principper efterleves i praksis.
  • Vurder den eksisterende politik eller retningslinje.
  • Se på den sammen med dit bagland.
  • Overvej om det kan være en idé at arbejde for forbedringer.
  • Vær opmærksom på om en eksisterende retningslinje stadig passer i forhold til ferieaftalerne, der gælder fra september 2020.

Hvis der er udfordringer med de eksisterende politikker eller retningslinjer, kan I tage det op i MED/SU.

Hvis du er privatansat og I ikke har et SU på arbejdspladsen eller har tiltrådt en MED-aftale, kan du tage det op med jeres leder.

Kontakt FOA-afdelingen eller din FTR, hvis du er i tvivl om noget eller har brug for støtte.