Du skal varsles om ferie i god tid

Når der bliver planlagt ferie på din arbejdsplads, skal du varsles i god tid, hvis dine egne ferieønsker ikke kan opfyldes.

Din leder skal så vidt muligt tage hensyn til dine ønsker, når I planlægger ferie, men har ret til at bestemme, hvis arbejdspladsen holder lukket i ferien, eller I har en bemandingsplan, der skal gå op. Til gengæld skal du varsles i god tid.

  • Du skal have besked mindst 3 måneder inden hovedferien, hvis din arbejdsgiver vil bestemme, hvornår du skal holde den. Du har ret til 3 sammenhængende uger og pligt til 2 uger. Hovedferien skal holdes i perioden 1. maj til 30. september. 

  • Du skal have besked mindst 1 måned inden øvrig ferie/restferie, hvis din arbejdsgiver vil bestemme, hvornår du skal holde øvrig ferie/restferie.

  • Hvis I sammen har aftalt, hvornår du skal holde ferie, kan hverken du eller din arbejdsgiver lave det om, medmindre I er enige om en ændring.

  • Din ferie kan ikke ændres eller aflyses, når den først er begyndt. Din arbejdsgiver må som udgangspunkt ikke forstyrre dig, når din ferie først er begyndt.

  • Din arbejdsgiver kan aflyse din ferie, inden den er begyndt, men kun hvis det er på grund af væsentlige, uforudsete, driftsmæssige årsager. Der skal være tale om force majeure-lignende forhold, som gør det nødvendigt, at netop du skal arbejde. Skulle det ske, at du bliver bedt om at aflyse din ferie, skal din arbejdsgiver betale, hvis du for eksempel har lejet et sommerhus eller købt flybilletter, som du ikke kan få pengene tilbage for. Husk at få det skrevet ned i en skriftlig aftale, hvad du skal have betalt.  

  • Hvis du bliver syg, holder barsels-, forældre- eller adoptionsorlov eller skal aftjene værnepligt, har du ikke pligt til at afholde aftalt ferie, da dette er såkaldte feriehindringer. 

  • Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl, om din aftalte ferie kan aflyses.