Særligt til tillidsvalgte

Ferie som elev

Som elev kan du have ret til betalt ferie i din første tid som elev, selvom du ikke har optjent retten. Din ret til betalt ferie afhænger af tidspunktet for din uddannelsesaftales start.
  • Hvis du er ansat mellem 1. maj til og med 30. juni, har du ret til at holde 6 ugers ferie med løn samme ferieår.
  • Hvis du er ansat efter 1. juli, det vil sige fra 1. juli til og med 30. april, har du måske ret til at holde 1 uges ferie med løn i ferieåret, hvis din arbejdsplads er ferielukket – spørg din tillidsrepræsentant. 
  • I de følgende hele ferieår har du ret til 6 ugers ferie med løn. 
  • Hvis du inden din ansættelse som elev har optjent feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver, modregnes det i den løn, du som elev får udbetalt under ferie. 
  • Du har ikke pligt til at holde ferie, hvis du ikke har feriegodtgørelse eller løn. 
  • Særligt for ansatte på privat overenskomst

    Hvis du er ansat som elev efter en privat overenskomst, har du muligvis kun ret til 5 ugers betalt ferie, men har i øvrigt ret til ferie efter samme principper. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, det gælder for dig.