Ferie som elev

Som elev kan du få tildelt ferie med løn i din første tid som elev, selvom du ikke har optjent retten til betalt ferie. Din ret til betalt ferie afhænger af tidspunktet for din uddannelsesaftales start. 

Som elev har du ret til 5 ugers betalt ferie i første og anden hele ferieafholdelsesperiode (1. september – 31. december året efter).

Der gælder forskellige regler for de første 5 uger og for 6. ferieuge, som er en rettighed, FOA har forhandlet hjem til dig ved overenskomstforhandlingerne.

Hvis du starter din elevansættelse i løbet af et ferieår, vil du i perioden, indtil første hele ferieafholdelsesperiode starter, få tildelt betalt ferie afhængig af tidspunktet for din uddannelsesaftales start. 

For de første 5 uger gælder følgende: 

  • Hvis du starter som elev i perioden 2. september til og med 31. oktober, har du ret til at holde 5 ugers ferie med løn i den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret. 

  • Hvis dit elevforhold er påbegyndt i perioden 1. november til og med 30. juni, har du ret til 3 ugers ferie med løn i hovedferieperioden og 5 dages ferie med løn under ferielukning, hvis ferielukningen ligger i perioden fra 1. november til 30. april i samme ferieår - spørg din tillidsrepræsentant. 

  • Hvis din elevansættelse starter i perioden fra 1. juli til og med 31. august, optjener du i denne periode ret til betalt ferie efter de almindelige ferieregler. 

 I de følgende hele ferieafholdelsesperioder har du ret til 5 ugers ferie med løn. 

For 6. ferieuge gælder følgende: 

Som elev har du ret til 6. ferieuge med løn i første og anden hele afholdelsesperiode (1. maj – 30. april året efter), uanset om du har optjent retten til løn. 

  • Hvis du er ansat i perioden 1. maj til og med 30. juni, har du ret til at holde 6. ferieuge med løn i den ferieafholdelsesperiode der løber til 30. april det følgende år.

  • Hvis du er ansat efter 1. juli, det vil sige fra 1. juli til og med 30. april, har du ret til løn under 6. ferieuge i det omfang, du har optjent retten til betaling i det forudgående optjeningsår. 

I de følgende to hele afholdelsesperioder (1. maj – 30. april) har du ret til 6. ferieuge med løn.

Hvis du inden din ansættelse som elev har optjent feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver, modregnes det i den løn, du som elev får udbetalt under ferie. 

Er du elev?

Billige banklån. 20 % på studiebøger. Og en masse andre fordele. Det får du hos FOA, hvis du er elev.

To sosu-studerende på skole