Spareforslag: Udbud og udlicitering af rengøring, køkken, teknisk service mm. 

Tegning af rengøringskvinde på sygehusstue
Særligt for tillidsvalgte

 

Hvad er udbud og udlicitering? 

Når politikerne i en kommune eller region vælger at lave et udbud, annoncerer de efter tilbud på at løse en kommunal opgave. Det sker ud fra en række krav, som politikerne stiller i et udbudsmateriale. Hvis kommunen eller regionen vælger et af de private tilbud på opgaven, indgår man en kontrakt om udlicitering.

Den private leverandør, som kommunen vælger, løser opgaven for kommunen i kontraktperioden efter betingelser, der er fastlagt i en kontrakt. Når kontrakten udløber – typisk efter 4-6 år – kan kommunen enten udbyde opgaven igen, eller vælge at tage opgaven tilbage igen og selv løse den.

Politikerne i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan godt beslutte at udlicitere som del af et budgetforlig, og derefter kan kommunen vælge at indregne en forventet besparelse i budgettet.

Konsekvenser og handlemuligheder

Hvad er jeres erfaring?

Hvis I oplever uhensigtsmæssige konsekvenser af en bestemt type besparelse, kan I sammen med jeres lokale FOA-fagforening tage kontakt til 'Team for analyse og økonomi' i forbundet.

Skriv til:

besparelser@foa.dk

Colourbox