Budget

Budgettet handler i bund og grund om dine arbejdsforhold, så tag del i drøftelserne. Du finder hjælp og værktøjer her på siderne.

Økonomien er afgørende for vilkårene på din arbejdsplads og for den faglige kvalitet af opgaveløsningen.

Politikerne beslutter i forbindelse med budgetarbejdet, hvor der skal skæres ned, og hvilke områder, der eventuelt skal have flere penge.

MED-udvalgene på alle niveauer skal diskutere økonomi og budget. Vær med til at sikre, at det kommer på dagsordenen.