Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Forstå budgettet

Få overblikket og en grundlæggende forståelse af budgettet og budgetarbejdet her.

Hvad er et budget?

Et budget er en oversigt over forventede indtægter (skatter og tilskud fra staten) og udgifter (bevillinger til de enkelte områder i kommunen/regionen).

Kommunalbestyrelsen og regionsrådet laver budgetter for at styre økonomien. Men budgetterne skal også vise borgerne, hvordan kommunerne og regionerne vælger at fordele pengene. Altså hvilke områder, der bliver prioriteret i de kommende år.


Først kommunen/regionens budget - derefter arbejdspladsens budget

Arbejdet med næste års kommunale/regionale budgetter går i gang senest i starten af januar året før.

Budgettet bliver drøftet flere gange i løbet af foråret og sommeren, og det vedtages endeligt i oktober. Først herefter kan lederen (sammen med forvaltningen) udarbejde det endelige budget for arbejdspladsen for næste år.

Kommunens budget skal være vedtaget senest den 15. oktober, og regionens budget skal være vedtaget senest den 1. oktober.


Det nye budget

Det er værd at huske, at hverken kommunen eller den lokale leder starter helt forfra med at lægge et budget fra grunden hvert år.

I praksis fortsætter man med den bevilling og den fordeling af udgifterne, man havde sidste år. Det som lederen skal tage stilling til er, om det nye budget vil betyde, at man skal lave om på den måde, man bruger pengene på:

  • Er der stadig råd til alle medarbejderne?
  • Skal vi købe mindre eller mere end sidste år?
  • Skal vi tage hensyn til større ændringer i organisationen som følge af budgettet (fx sammenlægning af institutioner og ledelse)?

Der vil altid ske ændringer år for år. Også nogle vigtige ændringer, som får konsekvenser for medarbejderne. Men en meget stor del af kommunens økonomi og opgaver kører bare videre.