Regionens budget

Der er ingen regler for, hvordan et budget skal se ud. Men der er elementer, der går igen i de fleste budgetter. Her gennemgår vi nogle typiske elementer i et regionalt budget.

Et budget for hvert område

Regionernes budget dækker over tre selvstændige budgetter for områderne

  • Sundhed og psykiatri (langt det største område)
  • Regional udvikling
  • Socialområdet

Det er ikke muligt at rykke penge fra den ene kasse til den anden.

Der er også en fjerde kasse i budgettet for regionen, som dækker den fælles administration. Denne kasse finansieres af de tre andre kasser (sundhed, regional udvikling og socialområdet).

Dele i det regionale budget

Hvor kommer pengene fra?

I modsætning til kommunerne har regionerne ingen skatteindtægter. I stedet får regionerne penge fra staten og fra kommunerne.

Årshjul for den regionale økonomi

Der er også et årshjul for arbejdet med regionernes samlede økonomi:

Regionens budget 

 

De samlede økonomiske rammer for regionerne er de sidste år udmøntet på den måde, at den generelle ramme i budgetloven blev videreført uændret fra år til år, men at man både i økonomiaftalen og i finansloven gav en større eller mindre stigning i budgettet til regionerne.