Kommunens budget

Der er ingen regler for, hvordan et budget skal se ud. Men der er elementer, der går igen i de fleste budgetter. Her gennemgår vi nogle typiske elementer i et kommunalt budget.

Kommunens budget er typisk inddelt i to dele:

Hvor kommer pengene fra og hvordan bliver rammerne fastsat?

Kommunerne får størstedelen af deres indtægter fra skatter (indkomstskat, selskabsskat, grundskyld og ejendomsskatter). Derudover kommer der også penge fra Staten i form af bloktilskud og refusion. Endelig har kommunerne mulighed for at optage lån.

Kommunernes samlede rammer for næste år bliver fastsat af Regeringen og Folketinget efter forhandling med Kommunernes Landsforening (KL).

Folketinget og regeringens arbejde med kommunernes økonomi følger dette årshjul:

Kommunens budget 

De samlede økonomiske rammer for kommunerne er de sidste år udmøntet på den måde, at den generelle ramme i budgetloven blev videreført uændret fra år til år, men at man både i økonomiaftalen og i finansloven gav en lille stigning i budgettet til kommunerne.