Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Find dit eget område i budgettet

Kommunernes og regionernes budgetter kan virke uoverskuelige. Men kender du kontoplanen, kan du finde dit eget område i budgettet, og på den måde se, hvor mange penge, der er sat af til området.

Kontoplanen er en oversigt over alle opgave-områderne i kommuner og regioner. Hvert område har sit eget kontonummer. Fx har dagpleje kontonummer 5.25.11. 

Kontoplan

Kontoplanen opdeler desuden kommunens budget på typer af udgifter (løn, indkøb) og på, hvorvidt der er tale om driftsudgifter eller anlægsudgifter.

Der er en masse krav til kontering og til kontoplanen, som blandt andet skal hjælpe til, at man kan sammenligne kommunernes udgifter på et bestemt område.

Det er alligevel meget svært og usikkert, når man fx skal sammenligne, hvad kommunerne bruger til ældrepleje. Det er blandt andet svært, fordi kommunerne kan have forskellige måder at administrere tværgående opgaver som fx rengøring og administration.

Kommune 1 kan have højere udgifter pr. ældre borger, da rengøringsopgaverne varetages af ældreområdet selv, end Kommune 2, hvor man har et servicecenter der varetager hele kommunens rengøring. Så ses rengøringsudgiften ikke som en udgift på ældreområdet.

Der kan også være forskelle mellem kommunerne i forhold til kontering af puljer og reserver. Eksempelvis har kommunerne i dag mulighed for at reservere en "bufferpulje" som reserve centralt i kommunen, men det er ikke alle kommuner, der benytter sig af den mulighed fuldt ud.

Se kontoplanen her

Den autoriserede kontoplan for kommuner

Den autoriserede kontoplan for regioner